Tilstand

TORCH

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • TORCH er infeksjon hos barnet like før eller like etter fødselen (pre-/postnatalt). Navnet er en forkortelse for infeksjonene Toxoplasmose, Other agent (annen årsak), Rubella (røde hunder), Cytomagalovirus og Herpes simplex, hvilket er de vanligste årsakene til slik infeksjon hos barnet

Synonymer

 • To varianter brukes, (TO)xoplasmose, (R)ubella, (C)ytomegalovirus og (H)erpes simplex. Alternativt (T)oxoplasmose, (O)ther agent, RCH er lik for de to variantene

Typiske tegn

 • Symptomene som rammer barnet, vil i de fleste tilfeller skape et noenlunde likt symptombilde, de vanligeste fenomenene er listet opp under
 • Generelt
  • Feber og dårlig vekst av den nyfødte
 • Underhudsblødninger
  • Små områder med blødning under huden gir som regel knappenålshodestore røde/lilla flekker (petekkier). At disse blødningene blir større, og at hudforandringene flyter sammen og blir større forekommer også (ekkymoser)
 • Unormalt stor lever og/eller milt (hepatosplenomegali)
 • Gulsott
  • Dette er som regel mest synlig som gulfarging av det hvite på øyet, og av huden generelt (ikterus)
 • Hørsel
  • Skader på hørselen forekommer
 • Syn
  • Infeksjonene kan også sette seg i øynene på barnet og dermed gi skade på synet
 • Annet
  • Andre symptom vil også kunne oppstå, akkurat hvilke avhenger av årsaken til infeksjonen (hvilken mikrobe) og hvor langt barnet er kommet i sin utvikling

Årsak og forekomst

 • Årsak
  • Infeksjon like før eller like etter fødselen
 • Forekomst
  • Sjelden

Særlige behov og tiltak

 • Behandling av infeksjonen og oppfølging av problemene infeksjonen førte med seg
 • Særlig årvåkenhet vedrørende syn og hørsel hos helsepersonell som følger barnets oppvekst. Slike sanseskader kan være vanskelig å avdekke hos små barn

Andre informasjonskilder

 • Barneavdeling/fødeavdeling vil som regel ta hånd om denne tilstanden. Ev. følgetilstander må håndteres dersom de oppstår