Tilstand

Tumoral calcinose

Legehandboka har ingen omtale av denne tilstanden.

Wikipedia har følgende omtale av diagnosen: