Sammendrag

  • Definisjon:Manglende eller defekt von Willebrand faktor. Arvelig sykdom.
  • Forekomst:Sjelden tilstand, varierende klinisk betydning. Om lag 700 personer registrert i Norge
  • Symptomer:Slimhinneblødninger er det typiske symptom
  • Funn:Vanligvis ingen kliniske funn
  • Diagnostikk:Diagnosen stilles ved påvisning av nedsatt mengde eller funksjon av von Willebrand faktor
  • Behandling:orebyggende behandling inkluderer å unngå medikamenter som hemmer platefunksjonen. Alvorlige blødninger kan behandles med faktorkonsentrat
 Tilstand

von Willebrands sykdom

Legehandboka har en egen omtale av von Willebrands sykdom. Ved Senter for sjeldne diagnoser finnes også informasjon om denne lidelsen:

Senter for sjeldne diagnoser

Dette er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. De tilbyr rådgivning, informasjon og kurs om sjeldne diagnoser. Deres tjenester er rettet mot barn, unge og voksne brukere, samt foreldre, pårørende og fagpersoner som har kontakt med brukere med en sjelden diagnose i sitt arbeid. De har også rådgivere som kan svare på evt. spørsmål (telefon: 23 07 53 40 eller e-post: sjeldnediagnoser@ous-hf.no). Nettstedet www.rarelink.no er en annen nordisk lenkesamling for flere sjeldne diagnoser.