Syndrom

Waardenburg syndrom type 1

Sammendrag

  • Definisjon:Arvelig (autosomal dominant) kromosomfeil lokalisert til 2q37 som gir skade på genet PAX3 hos 90%. Dette kan blant annet forårsker skader på pigmentdannelsen 
  • Forekomst: I Danmark anslås det mindre enn ett nytt tilfelle årlig, og der lever omtrent 50 personer med tilstanden. Tallene for Norge er nok forholdsvis like
  • Symptomer:Unormal pigmentering er typisk for tilstanden. Bred øyestilling. Hvit pannelokk forekommer hos omtrent halvparten, den kan være der fra fødselen eller oppstå senere - typisk i tenårene. Svimmelhet og balanseproblemer er rapportert. Stor variasjon i hvor hardt tilstanden rammer, også innad i samme familie
  • Funn:Hvite flekker i huden, unormal pigmentering av iris/iris av forskjellige farger, hvit pannelokk og tidlig fremkomst av grått hår. Omtrent halvparten har medfødt nedsatt hørsel eller er døv på ett eller begge ører, men hørselstapet forverres som regel ikke gjennom livet
  • Diagnostikk:Genanalyser kan bekrefte tilstanden hos de aller fleste
  • Behandling:Symptomatisk behandling, kurativ behandling eksisterer ikke. Hørselstap behandles tidligst mulig med adekvate tiltak. Tilstanden gir ikke redusert levealder, men øker risikoen for sosial isolasjon og redusert livskvalitet

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Sammendraget er basert på informasjon fra National Library of Medicine.