Informasjon, veiviser

Utslett med kløe, veiviser

Utslett med kløe hos barn og voksne kan ha en rekke ulike årsaker, som kontakteksem, barneeksem, insektsstikk, soleksem, skabb, lus og nevrodermatitt.

Når bør du søke lege?

  • Kløende utslett er brysomme, og du bør kontakte lege for hjelp
Forrige side Neste side