Informasjon, veiviser

Utslett med kløe, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Kløende utslett er brysomme, og du bør kontakte lege for hjelp
Forrige side Neste side