Informasjon, veiviser

Utslett med kløe, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor har du utslett?
  1. I hodeområdet
  2. På armene
  3. På føttene
  4. På kroppen
  5. Overalt
 • Hvor plagsom er kløen?
  • Lite
  • Moderat
  • Betydelig
 • Hvor lenge har du hatt utslett og kløe?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Har du merket deg noen utløsende faktor?
  • Noe du har vært i kontakt med
  • Sol
  • Annet
  • Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Er allergisk
  2. Bivirkning av medisin (angi over)
  3. Annen sykdom som jeg har (angi over)
 • Ledsagende symptomer?
  1. Diaré
  2. Tørr hud
  3. Slapphet
  4. Feber
  5. Leddsmerter
  6. Tap av matlyst
  7. Sår munn og/eller tunge
  8. Sår hals

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere utslettets utseende og lokalisasjon
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen gjøre en mer omfattende kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke påkrevd, men kan være aktuelt ved uklarhet om diagnosen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er som regel ikke nødvendig, men ved uklar diagnose og ved alvorlige tilstander vil du bli henvist
Forrige side