Informasjon, veiviser

Utslett med kløe, veiviser

Utslett med kløe hos barn og voksne kan ha en rekke ulike årsaker, som kontakteksem, barneeksem, insektsstikk, soleksem, skabb, lus og nevrodermatitt.

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor har du utslett?
  1. I hodeområdet
  2. På armene
  3. På føttene
  4. På kroppen
  5. Overalt
 • Hvor plagsom er kløen?
  • Lite
  • Moderat
  • Betydelig
 • Hvor lenge har du hatt utslett og kløe?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Har du merket deg noen utløsende faktor?
  • Noe du har vært i kontakt med
  • Sol
  • Annet
  • Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Er allergisk
  2. Bivirkning av medisin (angi over)
  3. Annen sykdom som jeg har (angi over)
 • Ledsagende symptomer?
  1. Diaré
  2. Tørr hud
  3. Slapphet
  4. Feber
  5. Leddsmerter
  6. Tap av matlyst
  7. Sår munn og/eller tunge
  8. Sår hals

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere utslettets utseende og lokalisasjon
 • Ved mistanke om underliggende sykdom vil legen gjøre en mer omfattende kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke påkrevd, men kan være aktuelt ved uklarhet om diagnosen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er som regel ikke nødvendig, men ved uklar diagnose og ved alvorlige tilstander vil du bli henvist
Forrige side