Informasjon, veiviser

Anemi, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Anemi under svangerskap
  • Under svangerskapet øker mengden blodvæske, blodet tynnes ut, og blodprosenten (Hb) synker. Laveste verdi måles rundt uke 22-26
  • Ideelt Hb-nivå for gravide er 10-13,5 g/dL Hb. Verdier under 10 g/dL kan være tegn på anemi
  • Verdien vurderes sammen med ferritin - blodprøve som sier noe om jernlagrene i kroppen
 • Jernmangelanemi
  • Risikogrupper omfatter personer med
   • Lavt kaloriinntak som små barn, eldre og personer som slanker seg
   • Personer med høyt jernbehov som ungdom i vekst, blodgivere, kvinner i befruktningsdyktig alder
   • Personer med økt jerntap - f.eks. kvinner med store menstruasjonsblødninger, personer som har fått fjernet magesekken og pasienter med tarmsykdom
  • Tilstanden gir nedsatt fysisk yteevne og noe nedsatt funksjon av immunapparatet
 • Mangel på vitamin B12 og/eller folinsyremangel
  • Skyldes vanligvis nedsatt opptak i magetarmkanalen på grunn av annen sykdom
  • Tilstanden gir slapphet, tretthet, tungpust, ulike symptomer fra nervesystemet
  • Blodprøver viser typiske funn
 • Anemi ved kroniske sykdommer
  • Kroniske betennelsessykdommer, revmatiske sykdommer, nyresvikt, leversykdommer, sykdommer i magetarmkanalen, lavt stoffskifte fører til anemi

Sjeldne årsaker

 • Hemolytisk anemi
  • Er en uvanlig tilstand og skyldes økt nedbrytning av røde blodlegemer i kroppen
  • Årsakene er mange, som bl.a. autoimmunitet, skader på de røde blodlegemene, etc.
  • Tilstanden kan oppstå forholdsvis raskt og gir typiske anemisymptomer
  • Blodprøver viser typiske funn
 • Aplastisk anemi
  • Skyldes beimargssvikt, og det finnes mange ulike årsaker
  • Foruten anemi foreligger også nedsatt antall hvite blodlegemer og blodplater
  • Symptomene er anemisymptomer, økt infeksjonstendens, økt forekomst av blødninger i slimhinner og hud
  • Blodprøver og beinmargsprøve viser typiske funn
 • Talassemi
  • Tilstanden finnes først og fremst blant mennesker fra Middelhavsland og Ekvator-regionen. Genetisk betinget
  • En arvelig tilstand som ofte starter i barnets andre halvår
  • Det kan oppstå en alvorlig anemi
 • Sigdcelleanemi
  • Arvelig tilstand med unormalt hemoglobin (HbS) som medfører anemi av varierende alvorlighetsgrad
  • Betydelig geografisk variasjon i forekomst, i ekvatorbeltet av Afrika er forekomsten av heterozygote bærere 10-30%. I Norge bor det noen få homozygote individer
 • Anemi ved kreftsykdommer
Forrige side Neste side