Informasjon, veiviser

Anemi, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan du gjøre selv?

  • Hvis du er disponert for å få anemi, bør du sette i verk forebyggende tiltak som regelmessig inntak av jern, eventuelt folat, eventuelt vitamin B12-sprøyter
Forrige side Neste side