Informasjon, veiviser

Anemi, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du søke lege?

  • Ved tegn på anemi
    • Føler du deg unormalt slapp, sliten, trett, har økt søvnbehov, har nedsatt kondisjon, blir fort tungpust når du anstrenger deg, og du er blek i huden
  • Ved kronisk sykdom
    • Når kroppen signaliserer at den er i dårlig form - jfr. symptomene ovenfor
  • Ved usikkerhet om årsak og ved fremtredende plager bør du kontakte legen din
Forrige side Neste side