Informasjon, veiviser

Anemi, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Underliggende mulig årsak?
  1. Er gravid
  2. Har hatt akutt blodtap !
  3. Har vedvarende store blodtap, f.eks. sterke menstruasjonsblødninger
  4. Har en alvorlig sykdom
  5. Har høyt alkoholforbruk
 • Hvordan er kostholdet ditt?
  1. Normalt og allsidig, spiser også kjøtt
  2. Er vegetarianer
  3. Ensformig
  4. Lite grønnsaker og frukt
  5. Kaloririkt - spiser mye søtt
 • Finnes det arvelige blodsykdommer i familien? Er særlig aktuelt blant innvandrere
  • Ja, talassemi !
  • Ja, sigdcelleanemi !
  • Nei
 • Bruker du noen av følgende medisiner?
  • Salisylat, eks. Aspirin !
  • NSAID, eks. Naproxen, Orudis !
  • Marevan !
  • Andre blodfortynnende midler !
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Ved uklarhet om årsaken til anemien kan det bli aktuelt å utføre en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Utredning av anemi kan innebære at legen tar en lang rekke blodprøver
 • Ved jernmangelanemi må legen lete etter en blødningsårsak. Det kan f.eks. være et sår eller en svulst som blør i magetarmkanalen. Dette undersøkes ved at du må ta avføringsprøver
 • Andre og mer omfattende undersøkelser blir noen ganger påkrevd for å finne årsaken
Forrige side