Informasjon, veiviser

Anemi, veiviser

Anemi er blodmangel (lav blodprosent), eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at anemi oppstår.

Temaside om Korona

Hva er anemi?

 • Anemi er lav blodprosent eller mer presist for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er fargestoffet i de røde blodlegemene. Dette fargestoffet har evnen til å binde oksygen (surstoff), og til å frigi oksygen i kroppens celler. Det vil si at den livsviktige funksjonen med transport av oksygen fra lungene til kroppens celler er avhengig av hemoglobin. Ved anemi er hemoglobin-mengden redusert, og med det er kroppens tilgang til oksygen redusert
 • Hemoglobinmengden i kroppen kan være redusert ved at det er lite hemoglobin i de røde blodlegemene, eller ved at det er for få røde blodlegemer
 • Typiske symptomer når blodprosenten blir lav, og derved redusert oksygentilførsel til kroppens celler, er
  • blekhet i huden,
  • nedsatt kondisjon,
  • åndenød ved anstrengelser,
  • slapphet,
  • tretthet,
  • økt søvnbehov
 • Slike symptomer kan også ha mange andre forklaringer.

Grenseverdier

 • Blodprosent måles i enhetene g/dL. Mange faktorer påvirker blodprosenten, og det er store forskjeller fra person til person, mellom kjønnene og i forskjellige aldersgrupper
 • Anemi kalles det når blodprosenten er lavere enn:
  • 12,0 g/dL hos kvinner i befruktningsdyktig alder og barn i alderen 12-14 år
  • 13,0 g/dL hos voksne menn eller kvinner etter overgangsalder
  • 11,0 g/dL hos gravide og barn under 5 år
  • 11,5 g/dL hos barn i alderen 5 til 11 år

Grad av anemi

 • Alvorlig anemi defineres som Hb mindre enn 8 g/dL
 • Moderat anemi defineres som Hb 8-10 g/dL
 • Lett anemi defineres som Hb mellom 10 og nedre referansegrense

Hvordan oppstår anemi

 • Lav hemoglobin kan oppstå av flere årsaker
 • Vanligst er at kroppen ikke klarer å produsere nok hemoglobin på grunn av for lite byggestener - jern er viktig og jernmangel er den aller vanligste årsaken til anemi
 • Lav hemoglobin kan også forekomme forbigående dersom immunapparatet arbeider med å bekjempe en annen sykdom, som for eksempel febersykdommer eller langvarige kroniske sykdommer som leddgikt eller lignende
 • I mer enn 80 prosent av tilfellene kan allmennlegen finne forklaringen på den lave blodprosenten. Vanligst er lav hemoglobin under graviditet, dernest blodmangel på grunn av for lite jern i kroppen

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Anemi under svangerskap
  • Under svangerskapet øker mengden blodvæske, blodet tynnes ut, og blodprosenten (Hb) synker. Laveste verdi måles rundt uke 22-26
  • Ideelt Hb-nivå for gravide er 10-13,5 g/dL Hb. Verdier under 10 g/dL kan være tegn på anemi
  • Verdien vurderes sammen med ferritin - blodprøve som sier noe om jernlagrene i kroppen
 • Jernmangelanemi
  • Risikogrupper omfatter personer med
   • Lavt kaloriinntak som små barn, eldre og personer som slanker seg
   • Personer med høyt jernbehov som ungdom i vekst, blodgivere, kvinner i befruktningsdyktig alder
   • Personer med økt jerntap - f.eks. kvinner med store menstruasjonsblødninger, personer som har fått fjernet magesekken og pasienter med tarmsykdom
  • Tilstanden gir nedsatt fysisk yteevne og noe nedsatt funksjon av immunapparatet
 • Mangel på vitamin B12 og/eller folinsyremangel
  • Skyldes vanligvis nedsatt opptak i magetarmkanalen på grunn av annen sykdom
  • Tilstanden gir slapphet, tretthet, tungpust, ulike symptomer fra nervesystemet
  • Blodprøver viser typiske funn
 • Anemi ved kroniske sykdommer
  • Kroniske betennelsessykdommer, revmatiske sykdommer, nyresvikt, leversykdommer, sykdommer i magetarmkanalen, lavt stoffskifte fører til anemi

Sjeldne årsaker

 • Hemolytisk anemi
  • Er en uvanlig tilstand og skyldes økt nedbrytning av røde blodlegemer i kroppen
  • Årsakene er mange, som bl.a. autoimmunitet, skader på de røde blodlegemene, etc.
  • Tilstanden kan oppstå forholdsvis raskt og gir typiske anemisymptomer
  • Blodprøver viser typiske funn
 • Aplastisk anemi
  • Skyldes beimargssvikt, og det finnes mange ulike årsaker
  • Foruten anemi foreligger også nedsatt antall hvite blodlegemer og blodplater
  • Symptomene er anemisymptomer, økt infeksjonstendens, økt forekomst av blødninger i slimhinner og hud
  • Blodprøver og beinmargsprøve viser typiske funn
 • Talassemi
  • Tilstanden finnes først og fremst blant mennesker fra Middelhavsland og Ekvator-regionen. Genetisk betinget
  • En arvelig tilstand som ofte starter i barnets andre halvår
  • Det kan oppstå en alvorlig anemi
 • Sigdcelleanemi
  • Arvelig tilstand med unormalt hemoglobin (HbS) som medfører anemi av varierende alvorlighetsgrad
  • Betydelig geografisk variasjon i forekomst, i ekvatorbeltet av Afrika er forekomsten av heterozygote bærere 10-30%. I Norge bor det noen få homozygote individer
 • Anemi ved kreftsykdommer

Hva kan du gjøre selv?

 • Hvis du er disponert for å få anemi, bør du sette i verk forebyggende tiltak som regelmessig inntak av jern, eventuelt folat, eventuelt vitamin B12-sprøyter

Når bør du søke lege?

 • Ved tegn på anemi
  • Føler du deg unormalt slapp, sliten, trett, har økt søvnbehov, har nedsatt kondisjon, blir fort tungpust når du anstrenger deg, og du er blek i huden
 • Ved kronisk sykdom
  • Når kroppen signaliserer at den er i dårlig form - jfr. symptomene ovenfor
 • Ved usikkerhet om årsak og ved fremtredende plager bør du kontakte legen din

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Underliggende mulig årsak?
  1. Er gravid
  2. Har hatt akutt blodtap !
  3. Har vedvarende store blodtap, f.eks. sterke menstruasjonsblødninger
  4. Har en alvorlig sykdom
  5. Har høyt alkoholforbruk
 • Hvordan er kostholdet ditt?
  1. Normalt og allsidig, spiser også kjøtt
  2. Er vegetarianer
  3. Ensformig
  4. Lite grønnsaker og frukt
  5. Kaloririkt - spiser mye søtt
 • Finnes det arvelige blodsykdommer i familien? Er særlig aktuelt blant innvandrere
  • Ja, talassemi !
  • Ja, sigdcelleanemi !
  • Nei
 • Bruker du noen av følgende medisiner?
  • Salisylat, eks. Aspirin !
  • NSAID, eks. Naproxen, Orudis !
  • Marevan !
  • Andre blodfortynnende midler !
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Ved uklarhet om årsaken til anemien kan det bli aktuelt å utføre en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Utredning av anemi kan innebære at legen tar en lang rekke blodprøver
 • Ved jernmangelanemi må legen lete etter en blødningsårsak. Det kan f.eks. være et sår eller en svulst som blør i magetarmkanalen. Dette undersøkes ved at du må ta avføringsprøver
 • Andre og mer omfattende undersøkelser blir noen ganger påkrevd for å finne årsaken