Informasjon, veiviser

Kortvarige anfall hos små barn, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Besvimelse
  • Kan forekomme hos opptil 20-50 prosent av barn (0-20 år)
 • Feberkramper
  • Forekommer hos ca. 3 prosent av alle barn mellom ½ og 4 års alder
  • Krampeanfall i forbindelse med feber
 • Affektkramper
  • Affektanfall i form av sinne, smerte, frykt. Kan arte seg
   • enten som et kraftig skrikeanfall der barnet skriker seg bort, mister pusten, blir blå
   • eller der minimal skriking etterfølges av besvimelse, blir blek
  • Varer aldri over 1 minutt
 • Muskelrykninger i søvne
  • Vanlig hos småbarn og kan vare opp til skolealder
  • Avgrensede eller mer utbredte rykninger kan pågå fra barnet sovner og utover natten
  • Er en ufarlig og forbigående tilstand
 • Tics eller Tourettes syndrom
  • Mens tics forekommer forbigående hos 15-25 prosent av alle barn, opptrer Tourettes syndrom hos 0,05-3 prosent av alle barn, klart hyppigere hos gutter
  • Tilstander der det dominerende trekk er en eller annen form for tics - ufrivillige bevegelser eller ufrivillige lyder
 • Migrene
  • Kan debutere allerede i småbarnsalder
  • Kan arte seg på ulike måter
  • Noen har forvarsler med synsforstyrrelser, svimmelhet, oppkavethet
  • Hodepine og brekninger
 • Trassanfall, raserianfall
  • Anfallet er som regel utløst av frustrasjon eller sinne, barnet roper eller skriker eller viser annen påfallende atferd
  • Barnet husker ikke, eller angir å ikke huske, hva som skjedde under anfallet
 • Stirring
  • Barnet stivner i blikket
  • Forekommer særlig på skolen og observeres av lærere, men ikke hjemme
  • Barnet kan bringes ut av "transen" med en fast kommando
  • Opptrer oftere blant barn med lærevansker

Sjeldne årsaker

 • Natteskrekk
  • Søvnforstyrrelse som opptrer ca. 90 min inn i søvnen
  • Barnet reiser seg brått opp og skriker, er utrøstelig i opptil 30 minutter før det slapper av og sovner igjen
 • Narkolepsi
  • Er uvanlig hos barn, men forekommer noen ganger hos ungdommer
  • Uttalt søvnighet om dagen, noe som går utover skoleprestasjoner
  • Barnet kan være svært vanskelig å vekke om morgenen, og barnet kan virke forvirret, kan opptre aggressivt eller være grov i munnen
 • Pseudoepileptiske anfall
  • Psykisk betingede anfall, hyppigst blant jenter
  • Anfallene består i bestemte bevegelser; eks. gestikulerende, sparkende, gripende, syklende, fektende, knipende
  • Eller barnet ligger helt stille, tilsynelatende reaksjonsløst
  • Anfallene forekommer aldri når barnet er alene, og barnet pleier aldri å slå seg
 • Forbigående svimmelhet
  • I 1-2 årsalderen får barnet 1-5 ganger per år plutselige svimmelhetsanfall
  • Svimmelhetsanfall som varer ca. 1 minutt, der barnet blir blekt, virker skremt, skriker og faller om, klager over kvalme og svimmelhet
  • Bevisstheten er bevart
 • Forbigående skjev nakke (torticollis)
  • Ikke så vanlig, oftest blant barn i 1-2-årsalderen
  • Plutselige anfall der barnet holder hodet på skrå, ofte hele kroppen
  • Anfallene varer fra minutter til dager
 • Anfall med skjelvinger
  • Kan forekomme i småbarnsalderen, oftere i familier der større barn og voksne har plagsomme skjelvinger
  • Ingen bevissthetsforstyrrelser
 • Gastroøsofageal refluks
  • Syre fra magesekken som strømmer opp i spiserøret kan gi smerter som barnet ikke kan beskrive
  • Er vanligere blant barn med cerebral parese eller annen hjerneskade
  • Barnet kan innta påfallende stillinger som uttrykk for et forsøk på å strekke spiserøret
  • Full bevissthet, men øyerulling, pustestopp, av og til brekninger kan minne om epilepsi
Forrige side Neste side