Informasjon, veiviser

Kortvarige anfall hos små barn, veiviser

Temaside om Korona

Når bør dere søke lege?

  • Anfall som virker skremmende og alvorlige
  • Ved uforklarlige anfall
  • Ved hyppige anfall
  • Anfall som hemmer barnet i dets utvikling
Forrige side Neste side