Informasjon, veiviser

Kortvarige anfall hos små barn, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

 • Legen vil i de fleste tilfeller kunne fastslå diagnosen ut fra sykehistorien
 • Dersom legen er usikker på om symptomene kan være uttrykk for epilepsi, vil barnet bli henvist til nevrolog eller barnelege og ev. EEG

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan arter anfallene seg?
  • Barnet blir fraværende noen sekunder, men faller ikke om
  • Barnet besvimer og faller om
  • Barnet skriker og skriker uten at man får kontakt med det
  • Barnet får kramper
 • Hvor lenge varer anfallet?
  • Mindre enn 10 sekunder
  • Inntil 1 minutt
  • Flere minutter
 • Er barnet unormalt trøtt etter anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Når startet anfallene?
  • Like etter fødselen
  • Før 1-årsalderen
  • I 1- til 3-årsalderen
  • I 3 til 10-årsalderen
  • Etter 10-årsalder
 • Hvor hyppig kommer anfallene?
  • Flere ganger om dagen
  • Daglig
  • Ukentlig
  • Med flere ukers mellomrom
  • Ca. månedlig
  • Med flere måneders mellomrom
 • Var det problemer under svangerskap og fødsel?
  • Ja
  • Nei
 • Var det problemer eller symptomer de første dagene/ukene etter fødselen?
  • Ja
  • Nei
 • Hvordan er barnets helsetilstand utenom anfall?
  • Det er helt friskt
  • Det virker ikke friskt
  • Det er tegn på medfødt skade
 • Får barnet hodepine i tilslutning til anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Er det utløsende faktorer?
  1. Feber (feberkramper)
  2. Sinne, smerte, frykt (affektkramper)
  3. Annet
 • Når kommer anfallene?
  • Når som helst?
  • Bare om dagen?
  • Bare om kvelden/natten?
  • Bare når det er andre tilstede?
 • Har barnet søvnforstyrrelser?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vanligvis foreta en vanlig, generell undersøkelse
 • Legen vil se etter tegn på skader av nervesystemet, om det foreligger ufrivillige bevegelser (tics) og om det er tegn til medfødt hjertesykdom (bilyd over hjertet)

Andre undersøkelser

 • Er normalt ikke påkrevet ved undersøkelse hos allmennlegen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er vanligvis ikke påkrevd, men ved mistanke om Tourettes syndrom kan det være aktuelt å henvise til barnepsykiater eller barnelege
 • Ved usikkerhet om diagnosen vil legen vurdere å ta barnet tilbake til kontroll eller henvise til spesialist
Forrige side Neste side