Informasjon, veiviser

Besvimelse hos barn og unge, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Vanlig besvimelse
  • Utgjør 60-70 prosent av alle besvimelsene hos barn og unge
  • Kan utløses av angst, smerte, ubehagelige opplevelser, syn av blod, brekninger, diaré
  • Slapphet, svimmelhet, kvalme, svette og gjesping er ofte forutgående symptomer
  • Tilstanden bedres raskt i liggende stilling, men pasienten kan føle seg "sliten" og uvel i flere timer etterpå
 • "Holde pusten anfall"
  • Slike anfall opptrer hyppigst i 3-24-månedersalderen, og over tid opphører dette av seg selv hos nærmere 100 prosent.
  • Man skal ikke løfte opp barnet under anfallet. Løft heller bena slik at mer blod strømmer til hjernen
  • Noen av disse barna lider av lav blodprosent på grunn av jernmangel, og behandling med jern kan da gi bedring
 • Affektkramper
  • Debuterer som regel i første eller andre leveår
  • Gjentar seg mer eller mindre hyppig i noen måneder eller år fram mot 2-4-årsalderen
  • Anfall utløses oftest av smerte, redsel eller sinne
  • Det skilles mellom to typer affektanfall:
  • Cyanotiske anfall:
   • Barnet skriker til det blir blå i ansiktet og blir fraværende i noen sekunder. Noen kan få kortvarige rykninger på slutten av anfallet. Anfallene opptrer som oftest mellom 6-18 måneders alder
  • Bleke anfall:
   • Barnet forsøker å skrike, men skriket uteblir midlertidig, barnet blir blekt, får forbigående pustestans og besvimer ofte og hendelsen avsluttes med kortvarige rykninger som ved cyanotiske anfall
 • Psykiske årsaker
  • Hyperventilasjon, som man ser ved angst, fører ofte til besvimelse
  • Anfall av hysteri kan føre til besvimelse

Sjeldnere årsaker

 • Migrene
  • Kan unntaksvis føre til kortvarig bevissthetstap
  • Rammer yngre til middelaldrende personer, er vanligere blant kvinner, ofte en familiær disposisjon
  • Anfall med vanligvis ensidig hodepine, 1 av 4 har forvarsler (aura), anfallet varer 4-24 timer, forekommer med ujevne intervall, provoserende faktorer er vanlige
  • Smerten har gjerne pulserende karakter, under anfallet kan den syke reagere på lyd og lys, og hodepinen forverres ved fysisk aktivitet
 • Epilepsi
  • Omfatter et vidt spekter av tilstander som skyldes funksjonsforstyrrelser i hjernen
  • En generalisert epilepsi innebærer et generelt krampeanfall med bevissthetstap
  • En partiell epilepsi er avgrensede eller lokaliserte anfall uten vesentlig bevissthetstap
  • Utenom anfall fungerer ofte disse personene normalt
 • Elektrolyttforstyrrelser
  • Ved utmattelse på grunn av stort væsketap som følge av sterk fysisk aktivitet i høy varme eller av uttalte brekninger og diaré
 • Diabetes
 • Hjernehinnebetennelse
  • Et barn som er alvorlig syk på grunn av hjernehinnebetennelse, vil etter hvert miste bevisstheten
 • Hjertesykdom
  • Utgjør ca. 5 prosent av alle besvimelser
  • Det foreligger en (medfødt) skade på hjertet som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser eller sterkt svekket hjerte
  • En hjerterytmeforstyrrelse oppstår brått og kan vare i sekunder eller føre til hjertestans
  • Et sterkt svekket hjerte er en tilstand som har utviklet seg over dager og uker
  • Besvimelse under anstrengelse eller i liggende stilling bør gi mistanke om hjertesykdom
Forrige side Neste side