Informasjon, veiviser

Besvimelse hos barn og unge, veiviser

Når bør lege søkes?

  • Førstegangs besvimelse - og uforklarlige besvimelser - bør vurderes av lege
  • Vanlig besvimelse er den dominerende årsaken og er i de fleste tilfeller en ufarlig tilstand, med mindre barnet faller og skader seg. Hvis man har en klar og harmløs forklaring på besvimelsen - f.eks. at barnet/ungdommen besvimer ved syn av blod, kan man tillate seg å se det an
  • Ved uklarhet om årsaken, besvimelser som varer lengre enn et halvt minutt, eller ved gjentatte besvimelser bør dere søke lege
Forrige side Neste side