Informasjon, veiviser

Besvimelse hos barn og unge, veiviser

Hva gjør legen?

 • Ved hjelp av sykehistorien og legeundersøkelsen prøver legen å finne årsaken til besvimelsen
 • I noen tilfeller er det nødvendig med enkle blodprøver
 • Ved mistanke om sykdom i hjertet eller sentralnervesystemet er mer omfattende undersøkelser påkrevd

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan artet anfallet seg?
  • Besvimte og seg sammen
  • Besvimte + kramper
  • Mistet kontakten med barnet, men det falt ikke om
  • Annet
 • Hva utløste anfallet?
  • Kom uten forvarsel
  • Kom som en reaksjon på noe - f.eks. langvarig ståing, blodprøvetaking, smerte
  • Ingen kjent utløsende faktor
 • Detaljer om besvimelsen?
  1. Kom i tilslutning til et angstanfall
  2. Forvarsel i form av slapphet, svimmelhet, kvalme, svette
  3. Kom som følge av at barnet holdt pusten
  4. Skjedde i forbindelse med hard fysisk anstrengelse
  5. Skjedde mens jeg/barnet var liggende
  6. Skjedde som følge av hyperventilasjon
 • Hvor lenge vil du anta besvimelsen varte?
  • Mindre enn 10 sekunder
  • Mindre enn 1 minutt
  • Flere minutter
 • Kom barnet raskt til hektene etter besvimelsen?
  • Ja, i løpet av sekunder
  • Ja, i løpet av minutter
  • Nei
 • Besvimer du/barnet ofte?
  • Ja, flere ganger i uken
  • Ja, flere ganger i måneden
  • Ja, ca. en gang i måneden
  • Ja, med flere måneders mellomrom
  • Nei, dette var første gangen
 • Husker du hva som skjedde forut for besvimelsen?
  • Ja
  • Nei
 • Har du lett for å besvime?
  • Ja
  • Nei
 • Andre samtidige symptomer?
  • Feber
  • Nyoppstått kortpustethet
 • Familiehistorie? Andre i familien med liknende plager?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en generell kroppsundersøkelse
 • Særlig vekt legges på å måle puls, lytte på hjertet og måle blodtrykk

Andre undersøkelser

 • Er sjelden nødvendig
 • Ved mistanke om annen underliggende sykdom kan det være aktuelt å ta enkle blodprøver
 • I noen tilfeller tas EKG

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om underliggende hjertesykdom vil barnet/ungdommen henvises til spesialist
 • Spesialisten vil undersøke med EKG, ev. ekkokardiografi, ev. vippetest
Forrige side