Informasjon, veiviser

Besvimelse

Besvimelse, hva gjør legen?

 • Ved hjelp av sykehistorien og legeundersøkelsen prøver legen å finne årsaken til din besvimelse
 • I noen tilfeller er det nødvendig med enkle blodprøver
 • Ved mistanke om sykdom i hjertet eller sentralnervesystemet er mer omfattende undersøkelser påkrevd

Sykehistorien

Spørsmål legen vil kunne stille deg:

 • Hva holdt du på med da du besvimte?
  1. Var i ro, slappet av, hvilte
  2. Reiste meg opp fra liggende/sittende til stående stilling 
  3. Anstrengte meg moderat
  4. Anstrengte meg mye
  5. Var på do og tisset/hadde avføring
  6. Snublet
  7. Slo hodet
  8. Snudde brått på hodet
  9. Sterk rotasjon av hodet, f.eks. ved barbering
  10. Reagerte på ubehagelig syn, lukt eller lyd
  11. Var redd, engstelig
  12. Annet
 • Hadde du noen av følgende symptomer forut for besvimelsen? Forvarsel?
  1. Nei
  2. Følte meg kvalm og uvell
  3. Svak og slapp
  4. Hjertebank
  5. Flimring for øynene
  6. Sløret syn
  7. Brystsmerter !
  8. Sultfølelse
  9. Svett
  10. Skjelven
  11. Pustevansker
  12. Prikking og nummenhetsfølelse i hender, rundt munnen eller andre steder
  13. Talevansker
 • Andre symptomer?
  1. Var under stress
  2. Var redd, følte frykt forut for besvimelsen
  3. Sterke smerter
  4. Sterke brystsmerter !
  5. Sterke ryggsmerter
  6. Pustevansker
  7. Prikking og nummenhet i hendene, rundt munnen
  8. Synsproblemer, sløret syn
  9. Talevansker
 • Hvor lenge varte besvimelsen?
  • Noen sekunder
  • Mindre enn 1 minutt
  • Noen få minutter
  • Lengre enn fem minutter
 • Hadde du kramper under anfallet?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
 • Hvordan følte du deg etter anfallet?
  1. Normal, som før anfallet
  2. Kvalm og uvell
  3. Hadde brystsmerter
  4. Hadde hjertebank
  5. Hadde hodepine
  6. Søvnig og slapp
  7. Tisset på meg? Bæsjet på meg?
  8. Bitt meg i tungen
  9. Merket ingenting
 • Har du besvimt tidligere?
  • Nei
  • Ja, én gang
  • Ja, flere ganger
  • Ja, ofte
 • Har du besvimt flere ganger den siste uken?
  • Nei
  • Ja, én gang
  • Ja, flere ganger
  • Ja, ofte
 • Har du besvimt noen gang mens du var liggende?
  • Ja
  • Nei
 • Har du andre sykdommer?
  1. Nei
  2. Rytmeforstyrrelse i hjertet?
  3. Klaffefeil i hjertet?
  4. Panikkangst?
  5. Epilepsi?
  6. Diabetes?
  7. Migrene?
 • Var du ruspåvirket da du besvimte?
  • Ja
  • Nei
 • Bruker du legemidler som påvirker blodtrykket?
  • Ja
  • Nei 
  • Vet ikke
 • Er du gravid?
  • Ja
  • Nei
 • Er du bekymret for at tilstanden kan skyldes en alvorlig underliggende sykdom?
  • Nei
  • Litt
  • Moderat
  • Betydelig

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en generell vurdering av din fysiske og psykiske tilstand
 • Legen vil se etter tegn til kronisk alkoholmisbruk? Om du er påfallende blek?
 • Puls og blodtrykk måles, og legen vil ofte lytte på hjerte og halskar

Andre undersøkelser

 • Blodprøver er ofte til liten nytte
 • En EKG-undersøkelse vil vanligvis bli utført

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om hjerteutløst besvimelse vil legen henvise deg til videre utredning på sykehus
 • Ved mistanke om sykdom i nervesystemet kan det være aktuelt å få utført CT eller MR av hodet, EEG, ultralyd av blodårer på halsen
Forrige side