Informasjon, veiviser

Blemmer i huden, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • Mindre hudskader og blemmer kan du behandle selv - jfr. omtalen av de enkelte tilstandene
  • Enkeltstående blemmer (for eksempel gnagsår) bør beholdes inntakt, ellers øker infeksjonsfaren. En smertefull blemme kan stikkes hull på, men sørg for at det skjer så mikrobefritt som mulig. Det vil si at nål og hud bør rengjøres med desinfiserende middel
  • Brannskader må behandles umiddelbart med rent, rennende, lunkent vann (cirka 15°C) i omtrent 15-20 minutter
Forrige side Neste side