Informasjon, veiviser

Blemmer i huden, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Har du tidligere hatt et liknende utslett?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor store er blemmene i gjennomsnitt?
  • Noen få millimeter
  • Ca. en centimeter
  • Mer enn en centimeter !
 • Hvor på kroppen har du blemmene?
  1. På kroppen
  2. I ansiktet
  3. På hender og føtter
  4. I hodebunnen
  5. I underlivet
 • Hvor lenge har du hatt utslettet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Ledsagende symptomer?
  1. Kløe
  2. Smerte
  3. Utslett i munnen
  4. Sykdomsfølelse, slapphet
  5. Feber
  6. Diaré
  7. Hoste, forkjølet
  8. Leddsmerter
 • Hvordan oppstod situasjonen?
  1. Allergi
  2. Brannskade
  3. Frostskade
  4. Gnagsår
  5. Insektstikk
  6. Bivirkning av medisin
  7. Solforbrenning
  8. Ukjent
 • Andre mulige årsaker?
  1. Utsatt for mye sollys
  2. Har leversykdom
  3. Har cøliaki
  4. Har annen sykdom (angi over)
  5. Faste medisiner (angi over)
  6. Økt forekomst av hudsykdom i familien

Legeundersøkelsen

 • Legen vurder utslettets lokalisasjon og utseende
 • Legen ser etter tegn til underliggende sykdom

Andre undersøkelser

 • Ulike blodprøver kan være aktuelle avhengig av hvilke diagnoser som mistenkes

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Sjeldne og utbredte sykdommer krever behandling av hudspesialist
Forrige side