Informasjon, veiviser

Blemmer i huden, veiviser

Blemmer i huden er forårsaket av skade av vevet i huden. Slike skader kan komme av trykk og slag, infeksjoner, reaksjon på grunn av kulde eller varme, kjemisk påvirkning, eller reaksjoner og sykdommer i kroppens immunsystem.

Hva er blemmer i huden?

 • Små blemmer i huden kalles på fagspråket for vesikler, mens større blemmer kalles bullae
 • Dannelse av vesikler og bullae kan være uttrykk for sykdom i huden lokalt, eller det kan være tegn på generell sykdom i kroppen

Hvordan oppstår blemmer?

 • Vi regner at alle typer blemmer, store eller små, skyldes skade av vevet i huden. På grunn av skaden samles det væske i lommer i eller under det øverste hudlaget
 • Forskjellige typer hudskader kan føre til blemmedannelser
  • Mekaniske skader som trykk, slag og lignende
  • Skade på grunn av temperatur, det vi si brann eller kuldeskader
  • Infeksjoner kan føre til hudskader med blemmedannelse
  • Kjemiske påvirkninger kan gi samme effekt
  • Immunologiske skader, det vil si sykdommer eller reaksjoner i kroppens immunsystem

Forekomst

 • Lokale, enkeltstående blemmer har oftest en lokal årsak, og vil som regel være helt uskyldig
 • Utbredt blemmedannelse kan være tegn på mer alvorlig og generell sykdom. Dette er også langt sjeldnere sykdommer

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Trykkskade og gnagsår

Trykksår

Solbrenthet

Solbrenthet

Brannskade

Brannskade

Frostskade
frostskade

Frostskade

 • Brennkopper
  • Som regel hos barn, gjerne i ansiktet og på hendene
  • Pussholdige blemmer og honninggule "skjell"

Brennkopper

 • Insektstikk
  • Er vanligvis et kløende utslett som plutselig dukker opp
  • Oftest noen få elementer som er samlet på områder som kan være utsatt for insekt
  • Mennesker reagerer ulikt på insektstikk. Noen får uttalte reaksjoner, til og med blemmedannelse, mens andre som stikkes av samme type insekt, får liten eller ingen reaksjon
myggstikk

Insektstikk (myggstikk)

 • Medikamentutslett
  • Blemmedannelse hos person som bruker et legemiddel som kan gi en kraftig hudreaksjon etter soling

Medikamentutslett

Sjeldnere årsaker

 • Dermatitis herpetiformis
  • Forholdsvis sjelden tilstand som oftest opptrer hos yngre personer
  • Intenst kløende småblemmet, til tider storblemmet hudsykdom. Lokalisert hovedsakelig på strekkesider av albuer og knær (symmetrisk), på baken, i nakke og hodebunn

Dermatitis herpetiformis

 • Porfyria cutanea tarda
  • Pasienten kan ha leversykdom som utløsende faktor, men det er først og fremst en arvelig tilstand
  • Det oppstår blemmer på solutsatt hud, spesielt håndryggen
  • Det oppstår lett sår ved små skader

Porfyria cutanea tarda

 • Bulløs pemfigoid
  • Sykdommen kan forekomme i mange former hos eldre pasienter
  • En sykdom preget av kløe og utbredt forekomst av opptil flere cm store sirkulære spente blemmer på rød eller normal utseende hud

Bulløs pemfigoid

 • Pemfigus
  • Tilstanden er sjelden i Skandinavia
  • Blemmedannelse på hud og slimhinner. Sykdommen ledsages vanligvis ikke av kløe

Pemfigus

Hva kan du gjøre selv?

 • Mindre hudskader og blemmer kan du behandle selv - jfr. omtalen av de enkelte tilstandene
 • Enkeltstående blemmer (for eksempel gnagsår) bør beholdes inntakt, ellers øker infeksjonsfaren. En smertefull blemme kan stikkes hull på, men sørg for at det skjer så mikrobefritt som mulig. Det vil si at nål og hud bør rengjøres med desinfiserende middel
 • Brannskader må behandles umiddelbart med rent, rennende, lunkent vann (cirka 15°C) i omtrent 15-20 minutter

Når bør du søke lege?

 • Ved større utslett og ved allmennsymptomer
 • Ved langvarige plager som ikke bedrer seg
 • Brannskader med blemmedannelse bør alltid tilses av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Har du tidligere hatt et liknende utslett?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor store er blemmene i gjennomsnitt?
  • Noen få millimeter
  • Ca. en centimeter
  • Mer enn en centimeter !
 • Hvor på kroppen har du blemmene?
  1. På kroppen
  2. I ansiktet
  3. På hender og føtter
  4. I hodebunnen
  5. I underlivet
 • Hvor lenge har du hatt utslettet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Ledsagende symptomer?
  1. Kløe
  2. Smerte
  3. Utslett i munnen
  4. Sykdomsfølelse, slapphet
  5. Feber
  6. Diaré
  7. Hoste, forkjølet
  8. Leddsmerter
 • Hvordan oppstod situasjonen?
  1. Allergi
  2. Brannskade
  3. Frostskade
  4. Gnagsår
  5. Insektstikk
  6. Bivirkning av medisin
  7. Solforbrenning
  8. Ukjent
 • Andre mulige årsaker?
  1. Utsatt for mye sollys
  2. Har leversykdom
  3. Har cøliaki
  4. Har annen sykdom (angi over)
  5. Faste medisiner (angi over)
  6. Økt forekomst av hudsykdom i familien

Legeundersøkelsen

 • Legen vurder utslettets lokalisasjon og utseende
 • Legen ser etter tegn til underliggende sykdom

Andre undersøkelser

 • Ulike blodprøver kan være aktuelle avhengig av hvilke diagnoser som mistenkes

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Sjeldne og utbredte sykdommer krever behandling av hudspesialist