Informasjon, veiviser

Diaré, akutt, veiviser

Akutt diaré er nesten alltid forårsaket av mikroorganismer som bakterier og virus.

Mange ulike bakterielle, virale eller parasittære organismer kan være årsaken til diaré.

Hopp til innhold

Hva er akutt diaré?

 • Med diaré forstår vi mer enn tre daglige tømninger av løs til vandig avføring
 • Akutt diaré er nesten alltid forårsaket av mikroorganismer som bakterier og virus, og betegnes derfor ofte akutt infeksiøs diaré

Forekomst

 • Akutt infeksiøs diaré er blant de vanligste sykdommer som mennesker rammes av
 • Mer enn 50 prosent av alle akutte tarminfeksjoner i Norge antas å være virusbetinget
 • I 1996 ble det beregnet at det forekom 4.000 millioner tilfeller av diaré i hele verden og det førte til 2,5 millioner dødsfall
 • I utviklingsland forårsaker diaré flere dødsfall blant barn under 5 år enn noen annen tilstand
 • I USA, som har en lav forekomst, er den beregnede forekomsten av infeksiøs tarmsykdom 0,44 episoder per person per år, eller én episode hvert 2,3 år

Vurdering av akutt diaré

 • Mange ulike bakterielle, virale eller parasittære organismer kan være årsaken
 • Disponerende faktorer er dårlige sanitære forhold, inntak av smittebærende føde og bruk av antibiotika
 • Cirka 95 prosent av de akutte diarétilstandene er selvbegrensende
 • Utredning for å få rede på hvilke bakterier som er skyld i infeksjonen, er bare unntaksvis nødvendig
 • Akutte infeksiøse tarmsykdommer kan grovt inndeles i tre typer
  • Sykdom uten betennelse i tarmen
  • Sykdom med betennelse i tarmen
  • Sykdom i hele kroppen, systemisk infeksjon