Informasjon, veiviser

Diaré, akutt, veiviser

Akutt diaré er nesten alltid forårsaket av mikroorganismer, vanligvis virus, sjeldnere bakterier.

Hva er akutt diaré?

 • Med diaré forstår vi mer enn tre daglige tømninger av løs til vanndig avføring
 • Akutt diaré er nesten alltid forårsaket av mikroorganismer som bakterier og virus, og betegnes derfor ofte akutt infeksiøs diaré

Forekomst

 • Akutt infeksiøs diaré er blant de vanligste sykdommer som mennesker rammes av
 • Mer enn 50 prosent av alle akutte tarminfeksjoner i Norge antas å være virusbetinget
 • I 2016 ble det beregnet at det forekom 1,7 milliarder tilfeller av diaré i hele verden
 • I utviklingsland er infeksjonsdiaré den nest hyppigste dødsårsaken blant barn under 5 år og over 500.000 barn dør årlig

Vurdering av akutt diaré

 • Mange ulike bakterielle, virale eller parasittære organismer kan være årsaken
 • Disponerende faktorer er dårlige sanitære forhold, inntak av smittebærende føde og bruk av antibiotika
 • Cirka 95 prosent av de akutte diarétilstandene er selvbegrensende
 • Utredning for å få rede på hvilke bakterier som er skyld i infeksjonen, er bare unntaksvis nødvendig
 • Akutte infeksiøse tarmsykdommer kan grovt inndeles i tre hovedtyper:
  • Sykdom uten betennelse i tarmen
  • Sykdom med betennelse i tarmen
  • Sykdom i hele kroppen, systemisk infeksjon
Neste side