Informasjon, veiviser

Diaré, akutt, veiviser

Akutt diaré er nesten alltid forårsaket av mikroorganismer, vanligvis virus, sjeldnere bakterier.

Temaside om Korona

Hva er akutt diaré?

 • Med diaré forstår vi mer enn tre daglige tømninger av løs til vandig avføring
 • Akutt diaré er nesten alltid forårsaket av mikroorganismer som bakterier og virus, og betegnes derfor ofte akutt infeksiøs diaré

Forekomst

 • Akutt infeksiøs diaré er blant de vanligste sykdommer som mennesker rammes av
 • Mer enn 50 prosent av alle akutte tarminfeksjoner i Norge antas å være virusbetinget
 • I 1996 ble det beregnet at det forekom 4.000 millioner tilfeller av diaré i hele verden og det førte til 2,5 millioner dødsfall
 • I utviklingsland forårsaker diaré flere dødsfall blant barn under 5 år enn noen annen tilstand
 • I USA, som har en lav forekomst, er den beregnede forekomsten av infeksiøs tarmsykdom 0,44 episoder per person per år, eller én episode hvert 2,3 år

Vurdering av akutt diaré

 • Mange ulike bakterielle, virale eller parasittære organismer kan være årsaken
 • Disponerende faktorer er dårlige sanitære forhold, inntak av smittebærende føde og bruk av antibiotika
 • Cirka 95 prosent av de akutte diarétilstandene er selvbegrensende
 • Utredning for å få rede på hvilke bakterier som er skyld i infeksjonen, er bare unntaksvis nødvendig
 • Akutte infeksiøse tarmsykdommer kan grovt inndeles i tre typer
  • Sykdom uten betennelse i tarmen
  • Sykdom med betennelse i tarmen
  • Sykdom i hele kroppen, systemisk infeksjon
Neste side