Informasjon, veiviser

Diaré, akutt, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige generelle årsaker

 • Tarminfeksjon uten betennelse i tarmen
  • Den dominerende årsaken
  • Vanndige, ofte store avføringsmengder, av og til kombinert med kvalme og oppkast
  • Avføringene er uten blod, slim eller puss
  • Vanligvis ikke feber eller magekramper
  • Årsaken er virusinfeksjon, giftstoffer fra bakterier eller protozoinfeksjon (eks. giardiasis)
 • Tarminfeksjon med betennelse i tarmen
  • Mikrober trenger inn i tykktarmens slimhinne
  • Tilstanden preges av slimete og blodige avføringer, men avføringsmengden er ikke påfallende stor
  • Vanligvis foreligger feber, buksmerter og magekramper
  • Dominerende årsaker er Campylobacter, Salmonella, Shigella og Clostridium difficile
 • Tarminfeksjon, systemisk
  • Tilstand som preges av feber og redusert allmenntilstand
  • Buksmerter og diaré kan forekomme

Vanlige spesifikke tarminfeksjoner

 • Tarminfeksjon forårsaket av virus
  • Blant de hyppigste årsaker er norovirus og rotavirus
  • Er den vanligste årsak til akutte diaréer, særlig blant barn. Den kan opptre som epidemier, ofte om vinteren
  • Avføringene er uten blod, slim eller puss. Det er vanligvis ikke feber eller magekramper
 • Tarminfeksjon med Campylobacter jejuni
  • Skyldes ofte smitte fra utlandet. Særlig i fjørfeprodukter, men også drikkevann. Inkubasjonstid er vanligvis et par døgn
  • Gir feber, influensaliknende symptomer, magesmerter, vanntynn diaré - ofte blod og slim
 • Salmonellainfeksjon
  • Oppstår oftest i forbindelse med utenlandsopphold, som regel smitte fra kjøtt (kylling). Inkubasjonstiden er 8-48 timer
  • Gir akutt diaré som kan være blodig, hodepine, magesmerter, kvalme, feber
 • Shigellainfeksjon, dysenteri
  • Skyldes hovedsakelig importert smitte. Inkubasjonstiden er ca 1-3 døgn
  • Starter vanligvis brått som kraftig diaré med feber, kvalme, oppkast - kan være blod og slim i avføringen
 • Matforgiftning
  • Skyldes forgiftning fra mat som er bedervet med bakterier, ev. bakterier som produserer giftstoffer (toksiner).
  • Inkubasjonstid er 1-6 timer for oppkasttype, 6-24 timer for diarétype, tilstanden varer 1-3 døgn
  • Gir kvalme, brekninger, magesmerter, diaré
 • Yersiniainfeksjon
  • Skyldes vanligvis innenlands smitte fra forurenset mat eller drikkevann, de fleste er sporadiske tilfeller
  • Gir feber, magesmerter, diaré av 1-3 ukers varighet. 10-30 prosent får leddbetennelse, 30 prosent får knuterosen
 • Tarminfeksjon som følge av antibiotikabehandling
  • Enkelte får diaré i forbindelse med antibiotikakur
  • I sjeldne tilfeller kan det bli blodig diaré på grunn av pseudomembranøs kolitt (Clostridium difficile infeksjon)

Kroniske betennelsessykdommer i tarmen

 • Kan gi akutte oppblussinger
 • Ulcerøs kolitt
  • Forekommer oftest blant ungdommer og yngre voksne. Er en kronisk betennelse i tykktarmen - involverer nesten alltid endetarmen (rektum), kan bre seg til høyre del av tykktarmen eller hele tykktarmen, men ikke til tynntarmen
  • Gir meget hyppige tømninger (5-15 per dag); blod, puss og slim i avføringen, ofte krampesmerter i endetarmen, påvirket allmenntilstand
 • Crohns sykdom
  • Forekommer oftest blant ungdommer og yngre voksne. Er en flekkvis (segmental) betennelse i tarmveggen - 25 prosent har kun betennelse i tykktarmen, 50 prosent har både tykktarms- og tynntarmsbetennelse, 25 prosent har bare betennelse i tynntarm
  • Symptomene er mangfoldige preget av ublodig diaré, kolikkpregede smerter og byll- og fisteldannelser rundt endetarmen
Forrige side Neste side