Informasjon, veiviser

Diaré, akutt, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvor lenge har diaréen vart?
  • Cirka et døgn
  • Flere dager
  • Cirka en uke
  • Lengre enn en uke
 • Mer om symptomene?
  1. Sykdommen startet med kvalme og oppkast før diaréen
  2. Kvalme og oppkast er de dominerende symptomene
  3. Har magesmerter
  4. Mye luft i magen
  5. Er syk og medtatt
  6. Har feber
  7. Er blod og slim i avføringen
  8. Har kramper i endetarmen
  9. Avføringen er illeluktende
 • Er det tegn på sterkt væsketap?
  1. Urinen er svært mørk
  2. Det er påfallende lite urin
  3. Ved å lage hudfolder på håndryggen, tar det flere sekunder før huden jevner seg ut igjen når du slipper tak i hudfolden
 • Antall tømninger om dagen?
  • 1-3 ganger
  • 4-6 ganger
  • Flere enn 7 ganger
 • Hvordan er avføringens konsistens?
  • Delvis fast og formet
  • Løs og utflytende
  • Vanndig
 • Mulige årsaker?
  1. Omgangssyke, flere i nærmiljøet med diaré
  2. Matforgiftning
  3. Nylig vært i utlandet (Syden, tropiske strøk)
  4. Smittet av andre med diaré
  5. Nylig blitt behandlet med antibiotika (for eksempel penicillin)
  6. Inntak av avføringsmiddel
  7. Stress
  8. Forstoppelse

Legeundersøkelsen

 • Vurdering av væskebalansen er viktig hos småbarn og eldre, for øvrig gir kroppsundersøkelsen lite

Andre undersøkelser

 • Vanligvis er det ikke nødvendig
 • Ved langvarig diaré og ved akutt kraftig diaré kan ulike blodprøver være til nytte. I slike tilfeller er det også nyttig å sende inn avføringsprøve til dyrkning for å identifisere hvilken mikrobe som er skyld i infeksjonen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Barn bør innlegges for væskebehandling ved alvorlig uttørring
 • Voksne bør innlegges ved tegn til alvorlig uttørring eller sterkt svekket allmenntilstand
Forrige side