Informasjon, veiviser

Er barnet alvorlig sykt?

Små barn kan ikke gjøre rede for seg, og de har et begrenset ordforråd til å forklare sine plager. Hvilke symptomer og tegn kan tyde på at barnet er alvorlig sykt?

Hva er alvorlig sykdom?

  • Symptomene er ofte generelle i form av nedsatt allmenntilstand og feber, selv ved lokale infeksjoner.
  • Feber er ikke et godt mål for hvor sykt et barn er. Barnet kan f.eks. ha feber over 40°C ved mild sykdom, og det kan ha bare lett feber ved alvorlig sykdom.
Neste side