Informasjon, veiviser

Er barnet alvorlig sykt?

Hva kan dere gjøre selv?

 • Febernedsettende middel
  • Dersom barnet er plaget av feberen, kan du gi febernedsettende midler
  • Anbefalte midler er paracetamol og ibuprofen. Forskning har vist at ibuprofen virker noe raskere og lengre enn paracetamol. Du kan kombinere disse legemidlene da de har forskjellig virkemåte. Det finnes mange forskjellige legemidler som inneholder ibuprofen eller paracetamol
  • Les på virkestoff (ikke bare produktnavn) eller rådfør deg med lege/ apotek for å unngå å ta to legemidler med samme virkestoff
  • Har barnet det bra, er ikke febernedsettende midler nødvendig
 • Varmeregulering
  • Ved høy feber er det viktig å påse at barnet ikke blir for varmt. Barn har ikke samme evne til varmeregulering som voksne, det kan derfor være nødvendig å kle av barnet litt, slik at temperaturen ikke blir for høy. Romtemperaturen bør være sval
 • Rikelig drikke
  • Gi barnet rikelig med drikke, men gjerne i små porsjoner. Dersom barnet har diaré eller oppkast i tillegg, bør drikken være spesialtilpasset som ved omgangssyke
 • Tilsyn
  • Ved høy feber bør du se til barnet ditt minst én gang i løpet av natten og observere allmenntilstanden, om barnet har utviklet utslett og om det kaster opp
  • Det er viktigere å observere barnets allmenntilstand enn temperaturen!
Forrige side Neste side