Informasjon, veiviser

Er barnet alvorlig sykt?

Når bør dere kontakte lege?

 • Hvis barnet virker slapt, uinteressert, reagerer annerledes på vanlige "tilnærmingsmåter"
 • Hvis det er vanskelig å få kontakt med barnet
 • Hvis barnet gråter sammenhengende (utrøstelig), mer høyfrekvent eller svakere enn normalt
 • Hvis barnet virker sykt og ikke vil drikke
 • Hvis barnet ikke har drukket noe særlig, eller har oppkast/ diaré
  • Vær særlig oppmerksom på nedsatt urinmengde og tørre munnslimhinner
  • Dersom oppkastet er grønt (gallefarget)
 • Hvis barnet puster fort og anstrengt
  • Vær særlig oppmerksom på "inndragninger", dette vil si at huden trekker seg inn mellom ribbena. Andre tegn på pusteproblemer kan være at huden i halsgropen trekkes inn eller dersom barnet hjelper til med magen og skuldrene for å puste.
 • Hvis allmenntilstanden ikke bedrer seg ved bruk av febernedsettende midler
 • Ved utslett og sterkt nedsatt allmenntilstand
 • Ved nakke/ ryggstivhet
  • Klarer barnet å bøye seg med pannen ned på knærne når det sitter med bøyde knær i senga?
 • Dersom barnet har feber og smerter ved vannlating, eller dersom barnet tisser veldig ofte
 • I barnets første 12 levemåneder kan det være vanskelig å vurdere allmenntilstanden. Vær mer oppmerksom på symptomene over og på feber. Kontakt lege tidligere enn hva du ville gjort med eldre barn.
Forrige side Neste side