Informasjon, veiviser

Feber hos småbarn, veiviser

Hvorfor oppstår feber?

  • Feber er en av kroppens mange reaksjoner når det oppstår sykdom. Når bakterier eller virus trenger inn i kroppen, aktiveres vårt forsvarssystem mot infeksjoner - immunsystemet. En av reaksjonene er en økning av kroppstemperaturen. De hvite blodlegemene og antistoffer, samt celler i kroppen som har som oppgave å nedkjempe de inntrengende mikroorganismene, arbeider bedre og mer effektivt når temperaturen stiger noe. Mest effektivt arbeider immunsystemet ved temperatur mellom 38 og 39 grader. Feber er med andre ord en nyttig reaksjon. Derfor er det ikke alltid så lurt å senke temperaturen kunstig ved moderat feber.
  • Listen over sykdommer som fører til feber hos barn, er svært lang. De aller fleste febertilstander hos barn er uskyldige og helbreder seg selv.
Forrige side Neste side