Informasjon, veiviser

Feber hos småbarn, veiviser

Sjeldnere årsaker

Kortvarig feber

 • Urinveisinfeksjon
  • Vanlige symptomer er hyppig vannlating, svie ved vannlating. Problemet er at små barn vanligvis ikke klager over vannlatingsbesvær
  • Tilstanden kan arte seg som uforklarlig feber
 • Blindtarmbetennelse
  • Opptrer sjelden hos små barn
  • Sterke magesmerter og feber som utvikler seg over 1 døgn. Kan tidlig i forløpet være ganske diffust lokalisert
 • Hjernehinnebetennelse (meningitt)
  • Sjelden, men meget alvorlig tilstand
  • Skal tenkes på ved alle uklare tilstander med akutt påvirket allmenntilstand, utslett og feber
  • Debutsymptomene kan variere med hodepine, feber, påvirket allmenntilstand, små hudblødninger (lar seg ikke trykke bort med et glass), nakkestivhet
 • Strupelokksbetennelse (epiglottit)
  • Som regel barn, sjelden tilstand særlig etter innføring av Hib-vaksine
  • Barnet er sterkt medtatt, har høy feber, betydelige pustevansker ved innpust, svelgsmerter
  • Barnet sitter gjerne i senga og sikler

Feber i 4-14 dager

 • Influensa
  • Er en ganske sjelden tilstand hos små barn, men kan opptre under influensaepidemi
  • Er karakterisert av vedvarende, høy feber. Kan gi både luftveisplager og mageplager
 • Betennelse i bein (osteomyelitt)
  • Forholdsvis sjelden tilstand, men den er vanligere blant barn enn voksne
  • Symptombildet er ofte akutt med feber, frysninger, betydelig påvirket allmenntilstand og beinsmerter. Lokale betennelsessymptomer er vanligvis til stede. Små barn har ofte diffuse symptomer og tegn

Langvarig feber, mer enn 14 dager

Forrige side Neste side