Informasjon, veiviser

Flekkvist utslett, veiviser

Flekkvist utslett er vanlig og er en hyppig årsak til legekontakt.

[imported]

Hopp til innhold

Hva er et flekkvist utslett?

  • Med eksemflekk menes en velavgrenset flekk med betennelse og irritasjon i huden. Eksem er en betennelse i de øverste lag av huden
  • Ringorm er også en lokalisert flekk i huden hvor det er betennelse i form av rødfarge og irritasjon. Årsaken til ringorm er infeksjon med sopp i huden. Tilstanden skiller seg fra eksem ved at det i de typiske tilfellene er mest irritasjon og hevelse langs kanten av utslettet

Forekomst

  • Flekkvis utslett er vanlig og er en hyppig årsak til legekontakt
  • Svært mange opplever sannsynligvis også slike plager uten å søke lege