Informasjon, veiviser

Flekkvist utslett, veiviser

Flekkete, ofte rødt utslett, er vanlig, og er en hyppig årsak til legekontakt. Årsaken kan være alt fra vanlig hudsopp og soleksem, til sjeldnere årsaker som hudkreft.

Hva er et flekkvist utslett?

  • Med eksemflekk menes en velavgrenset flekk med betennelse og irritasjon i huden. Eksem er en betennelse i de øverste lag av huden
  • Ringorm er også en lokalisert flekk i huden hvor det er betennelse i form av rødfarge og irritasjon. Årsaken til ringorm er infeksjon med sopp i huden. Tilstanden skiller seg fra eksem ved at det i de typiske tilfellene er mest irritasjon og hevelse langs kanten av utslettet

Forekomst

  • Flekkvis utslett er vanlig og er en hyppig årsak til legekontakt
  • Svært mange opplever sannsynligvis også slike plager uten å søke lege
Neste side