Informasjon, veiviser

Flekkvist utslett, veiviser

Flekkete, ofte rødt utslett, er vanlig, og er en hyppig årsak til legekontakt. Årsaken kan være alt fra vanlig hudsopp og soleksem, til sjeldnere årsaker som hudkreft.

Hva er et flekkvist utslett?

 • Med eksemflekk menes en velavgrenset flekk med betennelse og irritasjon i huden ledsaget av skjellende og tørr hud. Eksem er en betennelse i de øverste lag av huden, en dermatitt
 • Ringorm er også en lokalisert flekk i huden hvor det er betennelse i form av rødfarge og irritasjon. Årsaken til ringorm er infeksjon med sopp i huden. Tilstanden skiller seg fra eksem ved at det i de typiske tilfellene er mest irritasjon og hevelse langs kanten av utslettet

Forekomst

 • Flekkvist utslett er vanlig og er en hyppig årsak til legekontakt
 • Svært mange opplever sannsynligvis også slike plager uten å søke lege

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Atopisk eksem, barneeksem
  • Vanligst hos barn. Ofte forbundet med allergi
  • Kløe og utslett i ansiktet, på halsen og på øvre del av trunkus, albubøyer, knehasene
  • Sår, irritert, kløende hud. Hos spedbarn ofte vesikulært. Hos småbarn tørrere og med kloremerker. Ofte lokalisert i bøyefurene
 • Kontakteksem
  • Utslett karakterisert ved rødhet og kløe og som utløses av en reaksjon på et stoff eller et allergen
  • Hyppigste form for kontakteksem er håndeksem som gir lokal kløe, svie og utslett
  • Rød og hoven hud med vesikler, eventuelt bullae og erosjoner ved akutte plager. Tørr og sprukken hud ved kroniske plager
 • Seboréisk eksem
  • Kronisk, skjellende eksem med ukjent årsak.
  • Hyppigst hos spedbarn, i 30 og 40 årene og hos eldre
  • Symptomer varierer fra vanlig flass til hissigere rødflammethet og skjellende eksemforandringer
  • Forandringene ses hyppigst i hodebunn, øyebryn, rundt nesen, på øvre deler av kroppen, i armhuler og lyske
 • Vanlig hudsopp (tinea corporis)
  • Tilstanden forekommer i alle aldersgrupper
  • Det foreligger ett, eller noen få, isolerte, skjellende flak - eller ringformede utslett
  • Rødfargen er mest uttalt i ytterkanten av utslettet

Hudsopp (tinea corporis)

 • Pityriasis rosea
  • Tilstanden starter gjerne med ett større utslett (primærmedaljong), som du ikke alltid oppdager, men noen dager senere kommer det utslett på hele kroppen (lite på armer og ben)
  • De enkelte elementene er røde og ovale og følger hudens bøyefurer. Det er lite kløe

Pityriasis rosea

 • Psoriasis
  • Kronisk, tilbakevendende hudsykdom med en viss familiær opphopning
  • Utslettene finnes oftere på strekkesidene enn på bøyesidene av armer og ben. De vanligste lokalisasjoner er hodebunnen, albuene, knærne
  • Velavgrensede, rødlige flak, dekket av tykke, hvite eller sølvglinsende, stearinliknende, delvis fastsittende skjell

Psoriasis

 • Nummulat eksem
  • Oftest mange elementer lokalisert på nedre del av armer og bein.
  • Forekommer hyppigst hos menn i 60-70 årene. Tilstanden rammer også kvinner, særlig i aldersgruppen 20-40 år
  • Tilstanden kan minne om hudsopp, men nummulat eksem klør mer, er hissigere, mangler sentral oppklaring

Nummulat eksem

 • Soleksem
  • Mest fremtredende på vårparten før du har fått pigmentbeskyttelse, men noen tåler ikke soling i det hele tatt
  • Fra 2 timer til 5 dager etter soleksponering oppstår små, kløende, røde småblemmete eller eksemliknende flak

Soleksem

 

Sjeldnere årsaker

 • Nevrodermatitt
  • Et velavgrenset område med litt fortykket hud
  • Tilstanden utvikler seg over tid hvis du stadig klør deg på samme sted, og det er ingen annen hudsykdom
  • Typisk finnes tilstanden i nakken hos kvinner, på forsiden av leggen hos menn og rundt endetarmsåpningen hos begge kjønn

Nevrodermatitt

 • Hudkreft, basaliom
  • Jo eldre du er, og jo lengre tid utslettet har utviklet seg, jo høyere er sannsynligheten for at det kan være hudkreft

Basaliom

Når bør du søke lege?

 • Plagsomme utslett bør undersøkes og eventuelt behandles av lege
 • Langvarig utslett bør vurderes av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvordan ser utslettet ut?
  1. Jevnt rødt
  2. Mest rødt i kanten
  3. Rødt + sårdannelse
  4. Rødt + hvite skjell
  5. Annet
 • Hvor store er flekkene i gjennomsnitt i diameter?
  • Mindre enn 0,5 cm
  • Ca. 0,5 til 1,0 cm
  • Større enn 1,0 cm
 • Hvor på kroppen er utslettet?
  1. Over det meste
  2. Kun på kroppen (bryst, mage, rygg, rompe)
  3. I ansiktet
  4. I hodebunnen
  5. På hender og føtter
  6. På strekkesiden av armer og bein
  7. I underlivet
  8. I munnhulen
 • Hvor lenge har du hatt utslettet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
 • Hvor raskt oppstod utslettet?
  • I løpet av noen timer
  • I løpet av noen dager
  • I løpet av ca. en uke
  • Det tok lengre tid enn en uke
 • Har utslettet økt på de siste dagene?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Andre ledsagende symptomer?
  1. Kløe
  2. Sykdomsfølelse
  3. Feber
  4. Hoste, forkjølet
  5. Diaré
  6. Leddsmerter
  7. Utsatt for mye sol
  8. Startet med en større "medaljong"
 • Mulige årsaker?
  • Har du kjæledyr eller husdyr?
  • Har reagert på et stoff, kjemikalie, metall?
  • Hudsykdom i familien?

Legeundersøkelsen

 • Legen vil granske utslettet

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke påkrevd
 • Ved mistanke om soppinfeksjon kan legen skrape av litt av utslettet og sende det til dyrkning på et mikrobiologisk laboratorium
 • Ved mistanke om hudkreft, kan legen ta en vevsprøve av utslettet og sende det til undersøkelse på patologisk laboratorium på sykehus

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Hvis legen mistenker hudkreft, vil du bli henvist til hudlege eller kirurg