Informasjon, veiviser

Forstoppelse

Forstoppelse kan ha mange forskjellige årsaker.

Hva er forstoppelse?

  • Defineres som avføring to eller færre ganger per uke samt unormalt mye trykking for å få tømt seg, og/eller hard og knollete avføring, og/eller følelse av ufullstendig tømming

Forekomst

  • Meget utbredt, forekommer hos opptil 20 prosent av befolkningen
  • Cirka 10 prosent av befolkningen bruker avføringsmiddel
  • Kvinner er dobbelt så hyppig plaget som menn
  • Øker betydelig med alderen. Er et stort problem blant eldre mennesker

Vurdering av forstoppelse

  • Det er store individuelle forskjeller i avføringsmønsteret. Det som oppleves som forstoppelse for en person, behøver ikke å oppleves som forstoppelse av en annen
  • Akutt forstoppelse oppstår ofte ved sykdom eller skade som fører til inaktivitet, sengeleie eller/og redusert inntak av væske eller fast føde
  • Også vanlig ved reiser eller andre hendelser som fører til omlegging av døgnrytme og kosthold
  • Bruk av medikamenter kan gi forstoppelse
Neste side