Informasjon, veiviser

Forstoppelse

Forstoppelse kan ha mange forskjellige årsaker.

Hva er forstoppelse?

 • Defineres som
  • avføring to eller færre ganger per uke samt unormalt mye trykking for å få tømt seg,
  • og/eller hard og knollete avføring,
  • og/eller følelse av ufullstendig tømming

Forekomst

 • Meget utbredt, forekommer hos opptil 20 prosent av befolkningen
 • Cirka 10 prosent av befolkningen bruker avføringsmiddel
 • Kvinner er dobbelt så hyppig plaget som menn
 • Øker betydelig med alderen. Er et stort problem blant eldre mennesker

Vurdering av forstoppelse

 • Det er store individuelle forskjeller i avføringsmønsteret. Det som oppleves som forstoppelse for en person, behøver ikke å oppleves som forstoppelse av en annen
 • Akutt forstoppelse
  • Oppstår ofte ved sykdom eller skade som fører til inaktivitet, sengeleie og/eller redusert inntak av væske eller fast føde
  • Også vanlig ved reiser eller andre hendelser som fører til omlegging av døgnrytme og kosthold
 • Kronisk forstoppelse
  • Varighet over 3 måneder
  • Kan skyldes langsom passasje gjennom tarmsystemet, problemer med å tømme seg eller en kombinasjon
 • Bruk av enkelte medikamenter kan gi forstoppelse
Neste side