Informasjon, veiviser

Halting hos barn, veiviser

Halting hos barn har oftest ufarlige årsaker, men tilstanden kan i enkelte tilfeller kreve rask behandling.

Hva er halting?

Halting innebærer å begrense vektbelastningen på et skadet bein (underekstremitet) ved gange slik at den fasen der beinet belastes, blir kortere, og den fasen der beinet svinges fremover, blir lengre. Den vanligste årsaken til halting er smerte, som gjerne har oppstått over forholdsvis kort tid. Man kan også halte uten å ha smerter, da dreier det seg ofte om en muskelsvakhet eller deformitet i beinet.

Halting hos barn

De aller fleste tilfeller av halting hos barn, skyldes ufarlige og forbigående årsaker. Men halting hos barn kan også i noen tilfeller skyldes sykdom som krever snarlig behandling. Halting kan skrive seg både fra ryggen, fra bekkenet, hoftene, kneleddet, andre ledd i beina og fra muskulaturen. Det kan skyldes skade, infeksjon, betennelse, medfødte feil, skader på nerver og muskulatur, svulster og utviklingsforstyrrelser. I mange tilfeller er det vanskelig å lokalisere årsaken til haltingen. Spesielt kan lidelser i hofteleddet være lumske og gi smerter i låret eller kneet. Smertelokaliseringen gjenspeiler ikke alltid der årsaken befinner seg.

Neste side