Informasjon, veiviser

Halting hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Viktige årsaker til halting hos barn

Ingen av nedestående tilstander er vanlige. Flere av dem krever imidlertid rask behandling. Ved uforklarlig halting hos et barn bør man derfor raskt ta kontakt med lege.

Hos barn i alle aldersgrupper

 • "Irritabel hofte" (serøs coxitt)
  • Er ganske vanlig hos barn 3 til 10 år og går over i løpet av 7-10 dager
  • Er en forbigående betennelse i hofteleddet som ledd i en virussykdom i kroppen
  • Barnet klager over smerter i hoften og eventuelt nedover mot kneet. Hoften kan beveges, men litt stivt, barnet halter ved gange
 • Bakteriell leddbetennelse (septisk artritt)
  • Er en forholdsvis sjelden tilstand der barnet virker sykt, allmenntilstanden er påvirket, og barnet klarer ikke å gå
  • Tilstanden krever snarlig behandling på sykehus for å unngå varige skader i hofteleddet
 • Beinbetennelse (osteomyelitt)
  • Er en bakterieinfeksjon i et bein (knokkel) og er ikke helt uvanlig
  • Akutt sykdomsbilde med feber, frysninger, betydelig påvirket allmenntilstand og beinsmerter
  • Tilstanden krever antibiotikabehandling og sykehusinnleggelse
 • Tretthetsbrudd
  • Ikke så vanlig blant små barn, mer vanlig blant gutter og jenter som er svært aktive i idrett
  • Tretthetsbrudd forekommer oftest i beina og skyldes langvarige og gjentatte belastninger
  • Smertene debuterer ganske akutt, uten forutgående skade, er sterke og forverres ved belastning
 • Svulster i bein eller bløtvev
  • Er meget sjelden hos barn
  • Debutsymptomer kan være smerter og halting dersom svulsten er lokalisert til et bein
 • Leukemi
  • Blodkreft oppstår årlig hos ca. 50 jenter og gutter i Norge
  • Tilstanden presenterer seg vanligvis som økt tretthet og slapphet
  • Hos noen få kan tidlige symptomer være smerter og hevelse i bein og ledd, med ev. halting
 • Cerebral parese
  • Forekommer hos 2 av 1000 barn
  • Samlebetegnelse for en rekke bevegelseshandikap som skyldes hjerneskade oppstått i en umoden hjerne
  • Tilstanden oppdages vanligvis i løpet av de første 12-18 månedene med unntak for de mildeste tilfellene

Alder 1-3 år

 • Leggbrudd
  • Oppstår gjerne hos småbarn som enda går litt ustødig
  • Skyldes et fall der leggen vris og det oppstår et brudd i nedre del av leggbeinet
  • Det oppstår nokså brått halting eller barnet nekter å gå på beinet
 • Hofteleddsdysplasi
  • Opptrer sjelden etter spedbarnsalderen fordi tilstanden vanligvis fanges opp ved undersøkelser like etter fødselen
  • Forsinket utvikling, er sen til å gå, har smertefri halting
 • Beinlengdeforskjell
  • Forholdsvis vanlig tilstand
  • Kan skyldes at ene beinet er kortere enn det andre, ev. skjevheter i bekkenet eller hoftene

Barn 4-10 år

 • Legg-Calvé-Perthes sykdom
  • Ikke helt uvanlig hos gutter
  • Hoftekulen smuldrer opp, blir deformert og kan gi slitasjeproblemer senere i livet
  • Rask behandling med avlastning er nødvendig for å begrense skadene i hofteleddet
 • Leddgikt hos barn
  • Ca. 140 barn får leddgikt per år i Norge, det er noe flere jenter enn gutter
  • Symptomene kan utvikles langsomt, debuterer ofte i kneledd
  • Morgenstivhet og halting er vanlig, smerte ofte mindre uttalt

Barn og unge 11-16 år

 • Epifysiolyse
  • Er den vanligste hoftelidelsen i denne aldersgruppen
  • En forskyvning, glidning av hoftekulen (femoralhodet) i forhold til lårbeinshalsen ved vekstsonen (epifysen)
  • Trenger snarlig behandling for å begrense skaden på hofteleddet
 • Osgood-Schlatters sykdom
  • En ganske vanlig tilstand hos fysisk aktive gutter i alderen 10-15 år
  • Betennelse i senefestet nedenfor kneskjelen
 • Overbelastningslidelser
  • Senebetennelser er ikke uvanlig hos barn som utsettes for en eller annen ensidig belastning
Forrige side Neste side