Informasjon, veiviser

Halting hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Når bør dere kontakte lege?

  • Ved forholdsvis raskt oppstått halting uten at dere har noen åpenbar forklaring på fenomenet, bør dere få barnet til snarlig undersøkelse.
Forrige side Neste side