Informasjon, veiviser

Halting hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Klarer barnet å gå?
  • Nei !
  • Ja, men halter
 • Skyldes haltingen smerter?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
 • Hvor sterke synes smertene å være?
  • Uklart om det foreligger smerter
  • Lette
  • Moderate
  • Sterke
 • Angir barnet hvor det har vondt?
  • Nei
  • Venstre hofte
  • Høyre hofte
  • Venstre kne
  • Høyre kne
  • I låret
  • I leggen
  • Annen lokalisasjon
 • Hvor tror du som forelder problemet sitter?
  • Vet ikke
  • Venstre hofte
  • Høyre hofte
  • Venstre kne
  • Høyre kne
  • I låret
  • I leggen
  • Annen lokalisasjon
 • Hvordan startet haltingen?
  • Kommet gradvis uten kjent årsak
  • Kom brått uten kjent årsak
  • Etter en skade
  • Etter intens belastning, f.eks. i idrett
  • Barnet har en underliggende sykdom som kan være årsaken
 • Hvor lenge har barnet haltet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Ca. et par uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg?
  • Økende
  • Uendret
  • Avtakende
 • Foretrekker barnet å krype eller gå på knærne?
  • Ja
  • Nei
 • Er det noen døgnvariasjon?
  • Mest plager om morgenen
  • Mest plager utover dagen
  • Mest plager om kvelden
  • Det er ingen døgnvariasjon
 • Har barnet smerter om natten?
  • Ja !
  • Nei 
 • Har barnet andre symptomer?
  1. Nei
  2. Feber
  3. Virker sykt
  4. Trett og slapt
  5. Utslett
  6. Hevelse i ledd
 • Har barnet hatt andre sykdommer nylig?
  1. Forkjølelse
  2. Omgangssyke
  3. Urinveisinfeksjon
  4. Febersykdom
 • Foreligger arvelig revmatisk eller nevromuskulær sykdom?
  • Nei
  • Revmatisk sykdom
  • Nevromuskulær sykdom
 • Har barnet en fødselsskade som har forsinket den motoriske utviklingen?
  • Ja (cerebral parese)
  • Nei

Fysisk undersøkelse

 • Legen vil undersøke rygg og bein grundig
 • Legen vil se på når barnet går
 • Legen vil teste bevegeligheten i de ulike ledd
 • Legen vil sjekke at det ikke foreligger tegn til nevrologisk sykdom

Andre undersøkelser

 • Blodprøver kan være aktuelle
 • Røntgen vil nesten alltid bli gjort. Noen ganger vil det bli utført andre bildediagnostiske undersøkelser

Når vil legen henvise til spesialist/sykehus?

 • Ved uklarhet om diagnosen
 • Ved påvisning av sykdom som tilsier spesialistbehandling
Forrige side