Informasjon, veiviser

Halting hos barn, veiviser

Halting hos barn har oftest ufarlige årsaker, men tilstanden kan i enkelte tilfeller kreve rask behandling.

Temaside om Korona

Hva er halting?

Halting innebærer å begrense vektbelastningen på et skadet bein (underekstremitet) ved gange slik at den fasen der beinet belastes, blir kortere, og den fasen der beinet svinges fremover, blir lengre. Den vanligste årsaken til halting er smerte, som gjerne har oppstått over forholdsvis kort tid. Man kan også halte uten å ha smerter, da dreier det seg ofte om en muskelsvakhet eller deformitet i beinet.

Halting hos barn

De aller fleste tilfeller av halting hos barn, skyldes ufarlige og forbigående årsaker. Men halting hos barn kan også i noen tilfeller skyldes sykdom som krever snarlig behandling. Halting kan skrive seg både fra ryggen, fra bekkenet, hoftene, kneleddet, andre ledd i beina og fra muskulaturen. Det kan skyldes skade, infeksjon, betennelse, medfødte feil, skader på nerver og muskulatur, svulster og utviklingsforstyrrelser. I mange tilfeller er det vanskelig å lokalisere årsaken til haltingen. Spesielt kan lidelser i hofteleddet være lumske og gi smerter i låret eller kneet. Smertelokaliseringen gjenspeiler ikke alltid der årsaken befinner seg.

Viktige årsaker til halting hos barn

Ingen av nedestående tilstander er vanlige. Flere av dem krever imidlertid rask behandling. Ved uforklarlig halting hos et barn bør man derfor raskt ta kontakt med lege.

Hos barn i alle aldersgrupper

 • "Irritabel hofte" (serøs coxitt)
  • Er ganske vanlig hos barn 3 til 10 år og går over i løpet av 7-10 dager
  • Er en forbigående betennelse i hofteleddet som ledd i en virussykdom i kroppen
  • Barnet klager over smerter i hoften og eventuelt nedover mot kneet. Hoften kan beveges, men litt stivt, barnet halter ved gange
 • Bakteriell leddbetennelse (septisk artritt)
  • Er en forholdsvis sjelden tilstand der barnet virker sykt, allmenntilstanden er påvirket, og barnet klarer ikke å gå
  • Tilstanden krever snarlig behandling på sykehus for å unngå varige skader i hofteleddet
 • Beinbetennelse (osteomyelitt)
  • Er en bakterieinfeksjon i et bein (knokkel) og er ikke helt uvanlig
  • Akutt sykdomsbilde med feber, frysninger, betydelig påvirket allmenntilstand og beinsmerter
  • Tilstanden krever antibiotikabehandling og sykehusinnleggelse
 • Tretthetsbrudd
  • Ikke så vanlig blant små barn, mer vanlig blant gutter og jenter som er svært aktive i idrett
  • Tretthetsbrudd forekommer oftest i beina og skyldes langvarige og gjentatte belastninger
  • Smertene debuterer ganske akutt, uten forutgående skade, er sterke og forverres ved belastning
 • Svulster i bein eller bløtvev
  • Er meget sjelden hos barn
  • Debutsymptomer kan være smerter og halting dersom svulsten er lokalisert til et bein
 • Leukemi
  • Blodkreft oppstår årlig hos ca. 50 jenter og gutter i Norge
  • Tilstanden presenterer seg vanligvis som økt tretthet og slapphet
  • Hos noen få kan tidlige symptomer være smerter og hevelse i bein og ledd, med ev. halting
 • Cerebral parese
  • Forekommer hos 2 av 1000 barn
  • Samlebetegnelse for en rekke bevegelseshandikap som skyldes hjerneskade oppstått i en umoden hjerne
  • Tilstanden oppdages vanligvis i løpet av de første 12-18 månedene med unntak for de mildeste tilfellene

Alder 1-3 år

 • Leggbrudd
  • Oppstår gjerne hos småbarn som enda går litt ustødig
  • Skyldes et fall der leggen vris og det oppstår et brudd i nedre del av leggbeinet
  • Det oppstår nokså brått halting eller barnet nekter å gå på beinet
 • Hofteleddsdysplasi
  • Opptrer sjelden etter spedbarnsalderen fordi tilstanden vanligvis fanges opp ved undersøkelser like etter fødselen
  • Forsinket utvikling, er sen til å gå, har smertefri halting
 • Beinlengdeforskjell
  • Forholdsvis vanlig tilstand
  • Kan skyldes at ene beinet er kortere enn det andre, ev. skjevheter i bekkenet eller hoftene

Barn 4-10 år

 • Legg-Calvé-Perthes sykdom
  • Ikke helt uvanlig hos gutter
  • Hoftekulen smuldrer opp, blir deformert og kan gi slitasjeproblemer senere i livet
  • Rask behandling med avlastning er nødvendig for å begrense skadene i hofteleddet
 • Leddgikt hos barn
  • Ca. 140 barn får leddgikt per år i Norge, det er noe flere jenter enn gutter
  • Symptomene kan utvikles langsomt, debuterer ofte i kneledd
  • Morgenstivhet og halting er vanlig, smerte ofte mindre uttalt

Barn og unge 11-16 år

 • Epifysiolyse
  • Er den vanligste hoftelidelsen i denne aldersgruppen
  • En forskyvning, glidning av hoftekulen (femoralhodet) i forhold til lårbeinshalsen ved vekstsonen (epifysen)
  • Trenger snarlig behandling for å begrense skaden på hofteleddet
 • Osgood-Schlatters sykdom
  • En ganske vanlig tilstand hos fysisk aktive gutter i alderen 10-15 år
  • Betennelse i senefestet nedenfor kneskjelen
 • Overbelastningslidelser
  • Senebetennelser er ikke uvanlig hos barn som utsettes for en eller annen ensidig belastning

Når bør dere kontakte lege?

 • Ved forholdsvis raskt oppstått halting uten at dere har noen åpenbar forklaring på fenomenet, bør dere få barnet til snarlig undersøkelse.

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Klarer barnet å gå?
  • Nei !
  • Ja, men halter
 • Skyldes haltingen smerter?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
 • Hvor sterke synes smertene å være?
  • Uklart om det foreligger smerter
  • Lette
  • Moderate
  • Sterke
 • Angir barnet hvor det har vondt?
  • Nei
  • Venstre hofte
  • Høyre hofte
  • Venstre kne
  • Høyre kne
  • I låret
  • I leggen
  • Annen lokalisasjon
 • Hvor tror du som forelder problemet sitter?
  • Vet ikke
  • Venstre hofte
  • Høyre hofte
  • Venstre kne
  • Høyre kne
  • I låret
  • I leggen
  • Annen lokalisasjon
 • Hvordan startet haltingen?
  • Kommet gradvis uten kjent årsak
  • Kom brått uten kjent årsak
  • Etter en skade
  • Etter intens belastning, f.eks. i idrett
  • Barnet har en underliggende sykdom som kan være årsaken
 • Hvor lenge har barnet haltet?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Ca. et par uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg?
  • Økende
  • Uendret
  • Avtakende
 • Foretrekker barnet å krype eller gå på knærne?
  • Ja
  • Nei
 • Er det noen døgnvariasjon?
  • Mest plager om morgenen
  • Mest plager utover dagen
  • Mest plager om kvelden
  • Det er ingen døgnvariasjon
 • Har barnet smerter om natten?
  • Ja !
  • Nei 
 • Har barnet andre symptomer?
  1. Nei
  2. Feber
  3. Virker sykt
  4. Trett og slapt
  5. Utslett
  6. Hevelse i ledd
 • Har barnet hatt andre sykdommer nylig?
  1. Forkjølelse
  2. Omgangssyke
  3. Urinveisinfeksjon
  4. Febersykdom
 • Foreligger arvelig revmatisk eller nevromuskulær sykdom?
  • Nei
  • Revmatisk sykdom
  • Nevromuskulær sykdom
 • Har barnet en fødselsskade som har forsinket den motoriske utviklingen?
  • Ja (cerebral parese)
  • Nei

Fysisk undersøkelse

 • Legen vil undersøke rygg og bein grundig
 • Legen vil se på når barnet går
 • Legen vil teste bevegeligheten i de ulike ledd
 • Legen vil sjekke at det ikke foreligger tegn til nevrologisk sykdom

Andre undersøkelser

 • Blodprøver kan være aktuelle
 • Røntgen vil nesten alltid bli gjort. Noen ganger vil det bli utført andre bildediagnostiske undersøkelser

Når vil legen henvise til spesialist/sykehus?

 • Ved uklarhet om diagnosen
 • Ved påvisning av sykdom som tilsier spesialistbehandling