Informasjon, veiviser

Kronisk hørselstap, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til mekanisk hørselstap som kan kreve behandling

 • Ørevoks
  • Svært vanlig årsak til nedsatt hørsel
 • Kronisk mellomørebetennelse (otitis media chronica)
  • En tilstand med vedvarende hull i trommehinnen lengre enn tre måneder. Hyppigst hos voksne, men finnes også hos barn og ungdom
  • Symptomene varierer. Det oppstår gjerne væsking fra øregangen i forbindelse med øvre luftveisinfeksjon eller hvis du får vann i øret. Hørselstap som er bestemt av størrelse og lokalisasjon av hullet i trommehinnen
 • Nedsatt funksjon av ørebenskjeden (otosklerose)
  • Beinnydannelse i det indre øret. Over tid kan det medføre at stigbøylen låses fast til det ovale vindu - det vil si slutter å bevege seg under overføringen av lyd. Hos 80 prosent er lidelsen dobbeltsidig
  • Medfører langsomt økende høretap som er mest uttalt for lave frekvenser (bass). Noen har lett, ukarakteristisk svimmelhet i perioder. Mange har øresus i varierende grad
  • Et operativt inngrep kan være aktuelt

Vanlige årsaker til nevrogent hørselstap som kan kreve behandling

 • Alderdomssvekkelse av hørsel (presbyakusis)
  • Er en vanlig tilstand hos eldre
  • Gir dobbelsidig hørselstap mest uttalt i diskanten, senere også for de midlere frekvenser - utvikler sosial døvhet. Høyfrekvent, kontinuerlig og dobbelsidig øresus
  • Aktuell behandling er høreapparat
 • Støyskade
  • Akutte støyskader kan gi høyfrekvent pipelyd
  • Kronisk støyskade fører ofte til høyfrekvent, kontinuerlig øresus på begge ørene
 • Medfødt døvhet
  • Ofte en arvelig tilstand
  • Spedbarn med avtakende lydproduksjon etter en tidlig fase med rikelig babling. Barnet viser dårlig evne til kontakt. Ingen reaksjon på lydstimuli
 • Ménières sykdom
  • Debuterer i 30-50 års alderen, i starten ensidig (90 prosent), senere får 30-50 prosent plager fra begge ørene. Omkring 10 prosent vil også ha migrene. Hos 10 prosent forekommer tilstanden i familien
  • Anfall med svimmelhet, hørselstap og øresus, kvalme og brekninger. Du må som regel legge deg, anfallene varer gjerne 1-2 timer. Over tid utvikles en nærmest konstant, lavfrekvent, bølgebrusliknende øresus og hørselstap

Sjeldne årsaker som kan kreve behandling

Forrige side Neste side