Informasjon, veiviser

Kronisk hørselstap, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Ved akutt plagsomt hørselstap som ikke forsvinner i løpet av noen dager, kan det være aktuelt å søke lege
  • Ved langvarige og ved langsomt innsettende plager bør du søke lege for å få avklart årsaken
Forrige side Neste side