Informasjon, veiviser

Kronisk hørselstap, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor raskt kom hørselstapet?
  • Brått
  • Langsomt
 • Hvor lenge har hørselstapet vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Noen måneder
  • Mer enn et halvt år
 • Omfatter hørselstapet bare det ene eller begge ørene?
  • Bare venstre øre
  • Bare høyre øre
  • Begge ører
 • Ledsagende symptomer?
  1. Dottfornemmelse
  2. Ringelyd i øret, øresus
  3. Følelse av tetthet i øret
  4. Renner blank væske ut av øret
  5. Renner puss ut av øret
  6. Smerter i øret
  7. Tetthetsfølelse i øret
  8. Svimmel
  9. Kvalme og oppkast
 • Mulige årsaker?
  1. Forkjølelse
  2. Ørevoks
  3. Tidligere hatt mange ørebetennelser
  4. Hørselstap i familien
  5. Har vært utsatt for mye støy
  6. Har vært utsatt for et plutselig smell nær ved
  7. Hjerneslag
  8. Diabetes
  9. Hjertesykdom
  10. Dykking
  11. Flyreise
  12. Bivirkning av medisin (angi over)
 • Konsekvenser av hørselstapet?
  1. Hemmer meg i omgangen med andre mennesker
  2. Føler meg utenfor
  3. Fører til sosial isolering
  4. Skaper usikkerhet
  5. Angst
  6. Depresjon

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av øret: Hviskeprøve, titte inn i øregangen (otoskopi), eventuelt vurdere bevegeligheten i trommehinnen, foreta stemmegaffelundersøkelser

Andre undersøkelser

 • Det vil bli gjort hørselsmåling
 • Unntaksvis kan det være behov for å utelukke andre sykdommer og da kan både blodprøver og bildeundersøkelser bli utført

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste tilfeller behandles av allmennlegen
 • Ved mer kroniske plager kan det være aktuelt å henvise deg til spesialist
Forrige side