Informasjon, veiviser

Hovne lymfeknuter hos barn, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille dere:

 • Hvor lenge har lymfeknutene vært hovne?
  • Et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
  • Usikker
 • Om lymfeknutene?
  1. Lymfeknutene er ømme
  2. Lymfeknutene er symmetrisk forstørret, på begge sider
  3. Ensidig forstørrede lymfeknuter
 • Hvilke lymfeknuter er hovne?
  1. På halsen
  2. I armhulen
  3. I lysken
  4. Alle stedene
 • Oppstod de hovne lymfeknutene i forbindelse med en infeksjon?
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke
 • Har barnet feber?
  • Ja, ca. 38 grader
  • Ja, 38 til 39 grader
  • Ja, 39 til 40 grader
  • Ja, over 40 grader
  • Nei, barnet har ikke feber
 • Hvordan er barnets allmenntilstand?
  • Normal
  • Det virker mildt sykt
  • Det virker moderat sykt
  • Det virker meget sykt !
 • Andre symptomer?
  1. Forkjølet
  2. Halsvondt
  3. Utslett
  4. Betennelse i huden, f.eks. brennkopper
  5. Magesmerter
  6. Får lett hudblødninger
  7. Øyebetennelse
 • Hvordan er barnets matlyst?
  • God
  • Nedsatt
  • Dårlig
 • Mulige årsaker?
  1. Barnet er vaksinert i løpet av de siste ukene
  2. Barnet kan ha tuberkulose (innvandrerbarn)
  3. Har nettopp startet med nye medikamenter (angi over)
  4. Annen sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Omfanget av legeundersøkelsen avhenger av sykehistorien. Hvis det er en åpenbar, lokal årsak, er det lite legen behøver å gjøre
 • Ved generelt hovne lymfeknuter uten kjent årsak vil det være aktuelt for legen å foreta en generell undersøkelse av barnet

Andre undersøkelser

 • Ved uklarhet om diagnosen kan det bli aktuelt å ta blodprøve for å måle blodprosent, antall hvite blodlegemer, antall blodplater, blodsenkning og CRP
 • Eventuelle andre prøver avhenger av hvilke diagnoser legen overveier, f.eks. blodprøve til hurtigtest på legekontoret og innsending av prøve sykehuslaboratorium til undersøkelse på mononukleose
 • Legen kan be dere komme tilbake til kontroll, f.eks. etter tre uker, for å se hvordan lymfeknutene utvikler seg

Henvisning til spesialist eller sykehus?

 • Ved uklarhet om diagnosen
 • Ved påvisning av sykdom som tilsier spesialistbehandling
Forrige side