Informasjon, veiviser

Hovne lymfeknuter hos voksne, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Akutte infeksjoner
  • De medfører forbigående kjertelhevelse
  • Sår hals og halsbetennelse kan gi hevelse av lymfeknuter på halsen
  • Betennelse i finger eller arm gir hevelse av de nærmeste lymfeknutene i armhulen
  • Betennelse i foten eller i underlivet gir hovne lymfeknuter i lysken
 • Kyssesyke (mononukleose)
  • Gir hovne lymfeknuter over hele kroppen
  • Sykdomsbildet preges av halssmerter, høy feber og hovne lymfeknuter på halsen, ofte forutgående generelle symptomer

Sjeldnere årsaker

 • Toxoplasmose
  • Infeksjon med mikroorganismen Toxoplasma gondii
  • 80% av infeksjonene er uten symptomer
  • Symptomene svinger ofte og kan omfatte utilpasshet, myalgier, artralgier, hodepine, sår hals
  • Hovne lymfeknuter som ikke er ømme, spesielt på hode og hals, er det vanligste funn
  • Diagnosen stilles som regel ved hjelp av serologiske prøver (tester på antistoffer i blodet)
 • Harepest (tularemi)
  • Tularemi er en infeksjon hos gnagere, særlig kaniner, lemen og jordrotter, og der mennesker kan smittes
  • Tilstanden gir feber, hodepine, kvalme og utmattethet. På smittestedet dannes en liten kul som etterhvert blir til et sår, lymfeknutene i området hovner
 • Brucellose
  • Meget sjelden i Norge, men den er utbredt i store deler av den tropiske og subtropiske verden
  • Smitter fra storfe, sau, gris og geit
  • Akutt start med med generell sykdomsfølelse. Ofte feber som kommer og går, særlig på natten, som kan bli kronisk. Lymfeknutene på halsen og i armhulen hovner opp, det samme gjør lever og milt
 • Lymfekreft (lymfomer)
  • Non-Hodgkins lymfom
   • Ca. 900 tilfeller per år i Norge, opptrer sjelden før 40 års alder
   • Ukontrollert vekst av lymfeceller rundt om i kroppen
   • Typisk foreligger forstørrede lymfeknuter, nattesvette, kløe, vekttap, tap av energi og feber
  • Hodgkins lymfom
   • Ca. 150 tilfeller per år i Norge, opptrer hyppigst i aldersgruppen 20-40 år og over 50 år
   • Ukontrollert vekst av lymfeceller lokalisert eller spredt i kroppen
   • Debuterer gjerne som en forstørret smertefri lymfeknute, som oftest i halsregionen eller aksille
   • Typiske allmennsymptomer er nattesvette, kløe, vekttap, tap av energi og feber
 • Blodkreft (leukemier)
  • Akutt lymfatisk leukemi
   • Lymfecelleleukemi, ses oftest hos barn, utgjør 80% av alle barneleukemier
   • Typisk sykdomsbilde med blodmangel (anemi), blødnings- og infeksjonstendens, eventuelt forstørrede lymfeknuter, moderat forstørret lever og milt, eventuelt beinømhet
  • Akutt myelogen leukemi
   • Blodkreftsykdom som opptrer oftest hos voksne
   • Typisk sykdomsbilde med blodmangel (anemi), blødnings- og infeksjonstendens, eventuelt forstørrede lymfeknuter, moderat forstørret lever og milt, eventuelt beinømhet
  • Kronisk lymfatisk leukemi
   • Opptil 60% av pasientene er uten symptomer når diagnosen stilles
   • Symptomer kan være forstørrede, uømme lymfeknuter; slapphet, vekttap, tidlig metthet forårsaket av stor milt
  • Kronisk myelogen leukemi
   • Sjelden leukemiform som gir gradvis utvikling av slapphet, nedsatt matlyst, tidlig metthetsfølelse, kløe, nattesvette og intoleranse for varme
 • Andre kreftsykdommer
  • Forstørrede, harde og knudrete lymfeknuter kan noen ganger være tegn på underliggende kreftsykdom
Forrige side Neste side