Informasjon, veiviser

Hovne lymfeknuter hos voksne, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om:

 • Er lymfeknutene forstørret i et avgrenset område (f.eks. på halsen) eller over hele kroppen?
  • Kun lokalt på halsen
  • Kun lokalt i armhulen
  • Kun lokalt i lysken
  • Generelt, både på halsen, i armhulene og i lyskene
 • Hvor lenge har du hatt forstørrede lymfekjertler?
  • Noen dager
  • Noen uker
  • Noen måneder
 • Hvor raskt kom hevelsen i lymfeknutene?
  • I løpet av noen få dager
  • I løpet av en uke
  • I løpet av noen uker
 • Andre symptomer?
  1. Utslett
  2. Føler deg syk
  3. Nattesvette !
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Hevelsen i lymfeknutene kom i forbindelse med annen sykdom
  2. Har hatt halsvondt de siste dagene eller ukene
  3. Har vært i kontakt med dyr som kan ha smittet deg
 • Har du feber, vekttap og slapphet?
  1. Nei
  2. Har feber
  3. Har gått ned ufrivillig i vekt !
  4. Føler du deg unormalt slapp !

Legeundersøkelsen

 • I de fleste tilfeller foreligger en ufarlig tilstand, og legen vil i slike tilfeller ofte foreta en begrenset undersøkelse
 • Ved uklarhet om diagnosen vil legen foreta en grundig helkroppsundersøkelse og særlig kjenne på lymfeknutene i lysken, i armhulen og på halsen. Legen vil også undersøke om milt og lever er forstørret

Andre undersøkelser

 • Hvis diagnosen er åpenbar og skyldes en ufarlig tilstand, vil det neppe være behov for å ta særlig mange prøver
 • Ved uklar diagnose vil legen som regel ta en blodsenkning, CRP og blodprosent. Det kan også være aktuelt å få målt antall hvite blodlegemer og blodplater i blodet ditt, eventuelt tatt et blodutstryk. Blodprøver til påvisning av antistoff mot ulike infeksjoner vil sendes til et sykehuslaboratorium. Andre prøver kan også være aktuelle avhengig av hvilke diagnoser legen mistenker
 • Ved mistanke om kreftforandringer må det tas vevsprøve (biopsi) fra en lymfeknute for å få gjort en mikroskopisk undersøkelse (histologi)

Henvisning til spesialist

 • Ved langvarig hevelse i en eller flere lymfeknuter uten sikker forklaring, er det aktuelt å henvise deg til en spesialist for videre utredning
 • Ved tegn på alvorligere sykdom kan innleggelse på sykehus være aktuelt
Forrige side