Informasjon, veiviser

Høyvoksthet, veiviser

Normal høyde har ingen klar definisjon.

Hopp til innhold

Hva er økt lengdevekst?

 • Det er ikke definert noen klare grenser for hva som er normalt i denne sammenhengen. Men barneleger benytter ofte grenser for unormal økt lengdevekst dersom:
  • Forventet høyde over 180 cm hos jenter
  • Forventet høyde over 200 cm hos gutter

Tips for å anslå forventet høyde

 • Jenter over 172 cm før menstruasjonen har begynt, har en forventet høyde over 180 cm
 • Gutter over 180 cm før puberteten har startet, har en forventet høyde over 200 cm
 • Slutthøyde kan i tillegg beregnes ved hjelp av røntgen skjelettalder

Modell for beregning av slutthøyde

 • Gutt: ((mors høyde + 13 cm) + fars høyde)/2
 • Jente: ((fars høyde - 13 cm) + mors høyde)/2
  • For både gutter og jenter vil ± 8,5 cm fra beregnet verdi representere 3-97 percentilen for forventet voksen høyde

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Familiær høyvoksthet
  • Den arvelig økte lengdeveksten er den helt dominerende og vanlige årsaken
  • Beregning av forventet voksen høyde ved hjelp av røntgenundersøkelse blir nøyaktigere hvis den utføres etter 12 års alder
 • Tidlig pubertet
  • Tidlig innsatt pubertet er vanligere blant jenter enn gutter og fører til tidlig lengdevekst
  • Barn som blir høye tidlig i puberteten, slutter imidlertid ofte å vokse tidligere enn andre barn og deres høyde i voksen alder er gjerne lavere
 • Overvekt
  • Overvekt hos barn kan føre til en beskjeden overvekst og tidlig innsettende pubertet
  • Slike barn kan bli høye tidlig i puberteten, men vokstskivene i bena lukker seg tidligere. Voksen høyde blir derfor som regel normal

Sjeldne årsaker

 • Hormonforstyrrelser kan medføre økt lengdevekst
  • Hypofysesvulst med øket produksjon av veksthormon (gigantisme)
  • Sviktende funksjon av kjønnskjertler (hypogonadisme)
 • Kromosomforstyrrelser
 • Marfans syndrom
  • Svært sjelden arvelig bindevevsforstyrrelse
  • Karakterisert ved lange lemmer, fingre og tær, skade på øyelinsen, hjertekar skader

Når bør du/dere søke lege?

 • Ved mistanke om at barnet/ungdommen kan bli påfallende høy, bør lege kontaktes helst før puberteten eller tidlig i puberteten

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om følgende:

 • Mors høyde?
 • Fars høyde?
 • Er det tilfeller av høyvoksthet i familien?
  • Ja
  • Nei
 • Er barnets utvikling unormal?
  1. Nei
  2. Motorisk
  3. Psykisk
  4. Personlighetsmessig
 • Plages barnet med hodepine eller synsforstyrrelser?
  • Ja
  • Nei
 • Er puberteten kommet tidligere eller senere sammenlignet med jevnaldrende?
  • Til normal tid
  • Tidligere enn normalt
  • Senere enn normalt
 • Er barnet overvektig?
  • Ja
  • Nei
 • Hos gutter: Er testiklene påfallende små?
  • Ja
  • Nei
 • Er barnets lemmer, armer og bein, påfallende lange?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vanligvis foreta en ordinær kroppsundersøkelse
 • Det kan være aktuelt å undersøke synsfeltet
 • Legen vil bedømme kjønnsmodning og utvikling av testikler og bryst

Andre undersøkelser

 • Røntgenundersøkelse av bein for å kartlegge gjenværende høydevekst

Når henvise til spesialist?

 • Ved mistanke om at barnet kan bli svært høyt, er det aktuelt å henvise barnet til barnelege

Mulig behandling

 • Den sterke høydeveksten kan stanses ved å gi kjønnshormoner
 • Forutsetningen er at behandlingen innsettes så tidlig at det enda er gjenværende høydevekst