Informasjon, veiviser

Høyvoksthet, veiviser

Høyvoksthet eller normal høyde har ingen klar definisjon, men dersom forventet høyde er over 180 centimenter hos jenter, eller over 200 centimeter hos gutter, betegnes dette ofte som unormal økt lengdevekst..

Hva er økt lengdevekst?

 • Det er ikke definert noen klare grenser for hva som er normalt i denne sammenhengen. Men barneleger benytter ofte grenser for unormal økt lengdevekst dersom:
  • Forventet høyde er over 180 cm hos jenter
  • Forventet høyde er over 200 cm hos gutter

Tips for å anslå forventet høyde

 • Jenter over 172 cm før menstruasjonen har begynt, har en forventet høyde over 180 cm
 • Gutter over 180 cm før puberteten har startet, har en forventet høyde over 200 cm
 • Slutthøyde kan i tillegg beregnes ved hjelp av røntgen skjelettalder

Modell for beregning av slutthøyde

 • Gutt: ((mors høyde + 13 cm) + fars høyde)/2
 • Jente: ((fars høyde - 13 cm) + mors høyde)/2
  • For både gutter og jenter vil ± 8,5 cm fra beregnet verdi representere 3-97 percentilen for forventet voksen høyde

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Familiær høyvoksthet
  • Den arvelig økte lengdeveksten er den helt dominerende og vanlige årsaken
  • Beregning av forventet voksen høyde ved hjelp av røntgenundersøkelse blir nøyaktigere hvis den utføres etter 12 års alder
 • Tidlig pubertet
  • Tidlig innsatt pubertet er vanligere blant jenter enn gutter og fører til tidlig lengdevekst
  • Barn som blir høye tidlig i puberteten, slutter imidlertid ofte å vokse før andre barn og deres høyde i voksen alder er gjerne lavere
 • Overvekt
  • Overvekt hos barn kan føre til en beskjeden overvekst og tidlig innsettende pubertet
  • Slike barn kan bli høye tidlig i puberteten, men vokstskivene i bena lukker seg tidligere. Voksen høyde blir derfor som regel normal

Sjeldne årsaker

 • Hormonforstyrrelser kan medføre økt lengdevekst
  • Hypofysesvulst med økt produksjon av veksthormon (gigantisme)
  • Sviktende funksjon av kjønnskjertler (hypogonadisme)
 • Kromosomforstyrrelser
 • Marfans syndrom
  • Svært sjelden arvelig bindevevsforstyrrelse
  • Karakterisert ved lange lemmer, fingre og tær, skade på øyelinsen, hjertekar skader
 • Sotos syndrom
 • Homocystinuri

Når bør du/dere søke lege?

 • Ved mistanke om at barnet/ungdommen kan bli påfallende høy, bør lege kontaktes helst før puberteten eller tidlig i puberteten

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om følgende:

 • Mors høyde?
 • Fars høyde?
 • Er det tilfeller av høyvoksthet i familien?
  • Ja
  • Nei
 • Er barnets utvikling unormal?
  1. Nei
  2. Motorisk
  3. Psykisk
  4. Personlighetsmessig
 • Plages barnet med hodepine eller synsforstyrrelser?
  • Ja
  • Nei
 • Er puberteten kommet tidligere eller senere sammenlignet med jevnaldrende?
  • Til normal tid
  • Tidligere enn normalt
  • Senere enn normalt
 • Er barnet overvektig?
  • Ja
  • Nei
 • Hos gutter: Er testiklene påfallende små?
  • Ja
  • Nei
 • Er barnets lemmer, armer og bein, påfallende lange?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vanligvis foreta en ordinær kroppsundersøkelse
 • Det kan være aktuelt å undersøke synsfeltet
 • Legen vil bedømme kjønnsmodning og utvikling av testikler og bryst

Andre undersøkelser

 • Røntgenundersøkelse av bein for å kartlegge gjenværende høydevekst

Når henvise til spesialist?

 • Ved mistanke om at barnet kan bli svært høyt, er det aktuelt å henvise barnet til barnelege

Mulig behandling

 • Hormonbehandling brukes ikke i Norge ved arvelig høyvoksthet. Årsaken er usikker effekt, risiko for senere redusert befruktingsevne, og mulig økt risiko for kreft
 • Dersom det er sykdom som er årsak til unormal lengdevekst, kan man i noen tilfeller utføre kirurgisk inngrep i vekstsoner