Informasjon, veiviser

Kortvoksthet

Kortvoksthet omfatter omtrent to og en halv prosent av befolkningen. Det vil si at kortvoksthet ikke behøver å være unormalt, men i noen tilfeller kan det skyldes sykdommer som for eksempel cøliaki eller det kan skyldes forsinket pubertet.

Hva er kortvoksthet?

  • Med kortvoksthet menes lengdevekst under et nivå som kalles 2,5 percentilen. Gitt samme kjønn og alder, utgjør dette de to og en halv prosent mest kortvokste i befolkningen
  • Det vil si at kortvoksthet ikke behøver å være unormalt eller skyldes sykdom, det er en statistisk definisjon

Hva regulerer veksten?

  • Mange faktorer påvirker veksten vår. Viktigst er arvelige forhold. Ernæringen er også av stor betydning. Utskillelsen av veksthormon og kjønnshormoner er avgjørende for normal vekst
  • Kortisonbehandling i litt større doser hos barn kan forsinke veksten
Neste side