Informasjon, veiviser

Kortvoksthet

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Familiær kortvoksthet (arvelig kortvoksthet)
  • Dette er den aller vanligste årsaken, og vil i de fleste tilfeller være lett å finne ut av
  • Pubertet og vekstspurt inntrer ved normal tid
 • Forsinket pubertet
  • Er en variant av normal vekst og pubertet
  • Forsinket vekst på grunn av forsinket pubertet. En arvelig tilstand
  • Lengdeveksten blir normal når puberteten melder seg
 • Cøliaki
  • Ofte hos småbarn, men kan debutere senere i barnealderen og endog i voksen alder
  • Skyldes en immunologisk forstyrrelse der tynntarmen reagerer på ulike kornslag (gluten)
  • Typiske symptomer er store mengder illeluktende og fettglinsende avføring, oppblåst mage, mye luftplager, veksthemning og tegn på næringsmangel hos barn - men i noen tilfeller er symptomene beskjedne
  • Ved legeundersøkelsen er det ofte lite å finne, men hos barn kan det være dårlig vekt- og vekstøkning
 • Astma hos barn
  • Inhalasjon av kortikosteroider er en standard del av vedlikeholdsbehandlingen av astma
  • Lav dose inhalerte kortikosteroider er ikke forbundet med alvorlige systemiske bivirkninger og anses som sikker
  • Det er sannsynlig at bruk av høy dose inhalerte kortikosteroider regelmessig hos barn kan føre til noe reduksjon av lengdevekst - , 

Sjeldne årsaker

 • Ernæringssvikt
  • Sjelden i Norge, men sannsynligvis den vanligste årsaken på verdenbasis
 • Generell sykdom
  • Generelle systemsykdommer vil kunne gi vekstsvikt hos barn, f.eks. kroniske tarmsykdommer, kronisk nyresykdom, hjertesykdom, diabetes mellitus
 • Turners syndrom
  • Ikke helt uvanlig årsak til kortvoksthet hos jenter
  • Skyldes en kromosomfeil
  • Nyfødte kan ha påfallende hevelse i nakken, i hendene og føttene
  • Eldre barn eller voksen person er karakterisert ved kortvoksthet, lav hårlinje på baksiden av nakken, litt nedhengende øyelokk, bred brystkasse med brystvortene langt fra hverandre, mange føflekker, kort 4. finger eller tå, ingen eller svært sparsom menstruasjon, manglende brystutvikling
 • Kortvoksthet - akondroplasi
  • Akondroplasi er den vanligste formen for kortlemmet kortvoksthet hos mennesker og skyldes en arvelig feil
 • Lavt stoffskifte (hypotyreose)
  • Sjelden tilstand blant barn
  • Barnet virker tregt, har forstoppelse, er sen i utviklingen, vokser langsomt
  • Hormonprøver viser typisk høy TSH og lav FT4
 • Hypofysesvikt
  • Svært sjelden
  • Skyldes sykdom i hypofysen i hjernen, det overordnede hormonsenteret, og kan gi mange ulike symptomer avhengig av hvilke hormoner som det er lite av
  • Hormonprøver er påkrevd
 • Cushing sykdom
  • Er en sjelden tilstand som enten skyldes langvarig kortisonbehandling i barndommen eller en svulst i hypofysen
  • Typiske symptomer og tegn er vektøkning, måneansikt, trettbarhet, manglende menstruasjon, depresjon
  • Blodprøver kan bekrefte diagnosen
 • Sjeldne medfødte sykdommer
Forrige side Neste side