Informasjon, veiviser

Kortvoksthet

Når bør du/dere søke lege?

  • Kortvoksthet er et fenomen som gjerne blir tydelig når barnet kommer i puberteten - eller barnet skulle vært i puberteten
  • Mistenker dere som foreldre at barnet er påfallende lite av vekst, bør dere kontakte lege
  • Det er viktig å ta kontakt med lege tidlig, fordi det i noen tilfeller er mulig å behandle kortvoksthet med veksthormon før puberteten er over
Forrige side Neste side