Informasjon, veiviser

Kortvoksthet

Hva gjør legen?

Sykehistorie

Spørsmål legen vil kunne stille deg:

 • Mors høyde?
 • Fars høyde?
 • Ble barnet for tidlig født, mer enn 3 uker før termin?
  • Ja
  • Nei
 • Er puberteten forsinket?
  • Ja
  • Nei
 • Har barnet påfallende korte lemmer?
  • Ja
  • Nei
 • Har barnet tegn til andre sykdommer?
  1. Ja
  2. Påfallende mye mageplager
  3. Vedvarende, unormal avføring
  4. Påfallende slapp, tiltaksløs, sover mye
  5. Mye hodepine
  6. Anoreksi, spiser lite
  7. Vektøkning
  8. Måneansikt, påfallende rund
  9. Depresjon
  10. Diabetes
  11. Nei
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Familiær kortvoksthet
  2. Barnet har brukt kortisontabletter over lengre tid
  3. Barnet bruker kortison som inhalasjonsmiddel mot astma
  4. Omsorgssvikt
  5. Ernæringssvikt

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Blodprøver og røntgenundersøkelse kan være påkrevd

Henvisning til spesialist?

 • Barn som utredes for kortvoksthet, blir ofte henvist til spesialist
 • Eventuell hormonbehandling styres vanligvis av barnelege
Forrige side