Informasjon, veiviser

Kortvoksthet

Kortvoksthet omfatter omtrent to og en halv prosent av befolkningen. Det vil si at kortvoksthet ikke behøver å være unormalt, men i noen tilfeller kan det skyldes sykdommer som for eksempel cøliaki eller det kan skyldes forsinket pubertet.

Hva er kortvoksthet?

 • Med kortvoksthet menes lengdevekst under et nivå som kalles 2,5 percentilen. Gitt samme kjønn og alder, utgjør dette de to og en halv prosent mest kortvokste i befolkningen
 • Det vil si at kortvoksthet ikke behøver å være unormalt eller skyldes sykdom, det er en statistisk definisjon

Hva regulerer veksten?

 • Mange faktorer påvirker veksten vår. Viktigst er arvelige forhold. Ernæringen er også av stor betydning. Utskillelsen av veksthormon og kjønnshormoner er avgjørende for normal vekst
 • Kortisonbehandling i litt større doser hos barn kan forsinke veksten

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Familiær kortvoksthet (arvelig kortvoksthet)
  • Dette er den aller vanligste årsaken, og vil i de fleste tilfeller være lett å finne ut av
  • Pubertet og vekstspurt inntrer ved normal tid
 • Forsinket pubertet
  • Er en variant av normal vekst og pubertet
  • Forsinket vekst på grunn av forsinket pubertet. En arvelig tilstand
  • Lengdeveksten blir normal når puberteten melder seg
 • Cøliaki
  • Ofte hos småbarn, men kan debutere senere i barnealderen og endog i voksen alder
  • Skyldes en immunologisk forstyrrelse der tynntarmen reagerer på ulike kornslag (gluten)
  • Typiske symptomer er store mengder illeluktende og fettglinsende avføring, oppblåst mage, mye luftplager, veksthemning og tegn på næringsmangel hos barn - men i noen tilfeller er symptomene beskjedne
  • Ved legeundersøkelsen er det ofte lite å finne, men hos barn kan det være dårlig vekt- og vekstøkning
 • Astma hos barn
  • Inhalasjon av kortikosteroider er en standard del av vedlikeholdsbehandlingen av astma
  • Lav dose inhalerte kortikosteroider er ikke forbundet med alvorlige systemiske bivirkninger og anses som sikker
  • Det er sannsynlig at bruk av høy dose inhalerte kortikosteroider regelmessig hos barn kan føre til noe reduksjon av lengdevekst - , 

Sjeldne årsaker

 • Ernæringssvikt
  • Sjelden i Norge, men sannsynligvis den vanligste årsaken på verdenbasis
 • Generell sykdom
  • Generelle systemsykdommer vil kunne gi vekstsvikt hos barn, f.eks. kroniske tarmsykdommer, kronisk nyresykdom, hjertesykdom, diabetes mellitus
 • Turners syndrom
  • Ikke helt uvanlig årsak til kortvoksthet hos jenter
  • Skyldes en kromosomfeil
  • Nyfødte kan ha påfallende hevelse i nakken, i hendene og føttene
  • Eldre barn eller voksen person er karakterisert ved kortvoksthet, lav hårlinje på baksiden av nakken, litt nedhengende øyelokk, bred brystkasse med brystvortene langt fra hverandre, mange føflekker, kort 4. finger eller tå, ingen eller svært sparsom menstruasjon, manglende brystutvikling
 • Kortvoksthet - akondroplasi
  • Akondroplasi er den vanligste formen for kortlemmet kortvoksthet hos mennesker og skyldes en arvelig feil
 • Lavt stoffskifte (hypotyreose)
  • Sjelden tilstand blant barn
  • Barnet virker tregt, har forstoppelse, er sen i utviklingen, vokser langsomt
  • Hormonprøver viser typisk høy TSH og lav FT4
 • Hypofysesvikt
  • Svært sjelden
  • Skyldes sykdom i hypofysen i hjernen, det overordnede hormonsenteret, og kan gi mange ulike symptomer avhengig av hvilke hormoner som det er lite av
  • Hormonprøver er påkrevd
 • Cushing sykdom
  • Er en sjelden tilstand som enten skyldes langvarig kortisonbehandling i barndommen eller en svulst i hypofysen
  • Typiske symptomer og tegn er vektøkning, måneansikt, trettbarhet, manglende menstruasjon, depresjon
  • Blodprøver kan bekrefte diagnosen
 • Sjeldne medfødte sykdommer

Når bør du/dere søke lege?

 • Kortvoksthet er et fenomen som gjerne blir tydelig når barnet kommer i puberteten - eller barnet skulle vært i puberteten
 • Mistenker dere som foreldre at barnet er påfallende lite av vekst, bør dere kontakte lege
 • Det er viktig å ta kontakt med lege tidlig, fordi det i noen tilfeller er mulig å behandle kortvoksthet med veksthormon før puberteten er over

Hva gjør legen?

Sykehistorie

Spørsmål legen vil kunne stille deg:

 • Mors høyde?
 • Fars høyde?
 • Ble barnet for tidlig født, mer enn 3 uker før termin?
  • Ja
  • Nei
 • Er puberteten forsinket?
  • Ja
  • Nei
 • Har barnet påfallende korte lemmer?
  • Ja
  • Nei
 • Har barnet tegn til andre sykdommer?
  1. Ja
  2. Påfallende mye mageplager
  3. Vedvarende, unormal avføring
  4. Påfallende slapp, tiltaksløs, sover mye
  5. Mye hodepine
  6. Anoreksi, spiser lite
  7. Vektøkning
  8. Måneansikt, påfallende rund
  9. Depresjon
  10. Diabetes
  11. Nei
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Familiær kortvoksthet
  2. Barnet har brukt kortisontabletter over lengre tid
  3. Barnet bruker kortison som inhalasjonsmiddel mot astma
  4. Omsorgssvikt
  5. Ernæringssvikt

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Blodprøver og røntgenundersøkelse kan være påkrevd

Henvisning til spesialist?

 • Barn som utredes for kortvoksthet, blir ofte henvist til spesialist
 • Eventuell hormonbehandling styres vanligvis av barnelege