Informasjon, veiviser

Kramper hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du/dere søke lege?

 • Affektkramper
  • Trenger ingen vurdering av lege dersom dere er sikre på diagnosen
 • Feberkramper
  • Bør tilses av lege i akuttsituasjonen, og dere bør få råd om hvordan dere skal takle eventuelle fremtidige anfall
 • Uforklarlige kramper hos et barn
  • Krever snarlig legetilsyn
  • Ved krampeanfall som varer over 5 min eller som kommer tilbake, bør lege tilkalles for å gi krampestillende medisin
Forrige side Neste side